+45 96 15 30 00

20. marts 2024

Registreringsnet uge 12: Udviklingen af lys bladplet og bladribbesnudebiller i vinterraps

Lys bladplet
Forekomsten af lys bladplet følges i ca. 30 vinterrapsmarker i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Der er denne uge bedømt i 31 marker.

Der er fundet angreb i flere marker end i ugen før, men i de fleste tilfælde er angrebene stadig meget svage (0,01- 2 procent dækning). Der er kun udløst bekæmpelse i en enkelt mark med sorten Turing, hvor der var 95 procent angrebne planter og 10 procent dækning.

Den vejledende bekæmpelsestærskel ved begyndende strækning er 20 procent angrebne planter og noget højere ved afsluttet strækning. Ved vurdering af behov bør der dog også tages hensyn til dækningsprocenten i marken. Bekæmpelse anbefales kun, hvis der samtidig er omkring mindst 5 procent dækning i marken.
Bladribbesnudebiller
Aflæsning af den forløbne uges fangster er netop foretaget i 32 marker. Der er i 7 af de 32 marker fundet lave fangster af bladribbesnudebiller (0,25 til 9,25 bladribbesnudebiller pr. fangbakke). I de øvrige 25 marker er der ingen fangster. Enkelte dage med lidt højere temperaturer på nogle lokaliteter i den forløbne uge kan have aktiveret billerne.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er mindst 15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke pr. uge, og der er således pt. intet bekæmpelsesbehov. Evt. bekæmpelse er også først aktuel 10-14 dage efter de første fangster, fordi bladribbesnudebillerne ikke straks lægger æg. Ved lave temperaturer kan bekæmpelsen endvidere trækkes.

Tidspunktet for bladribbesnudebillernes fremkomst er meget styret af temperaturen. Begyndende flyvning sker på solrige dage ved omkring 11-12 °C. Ved 12 °C og mere end 7 timers solskin eller ved 15 °C og mere end 3 timers solskin optræder de mere talrigt.

Foto 1-3. Køligt vejr og nattefrost hæmmer fremkomsten af bladribbesnudebiller. Her aflæsning af fangbakkerne tidlig morgen 18. marts på Sjælland. Under isen gemmer der sig enkelte bladribbesnudebiller.
Fotos: Irene Skovby Rasmussen, VKST
Har du spørgsmål eller behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram