+45 96 15 30 00

24. maj 2023

Registreringsnet uge 21

Registrering af skadegørere i vinterbyg, rug, hvede, vårbyg, havre, sukkerroer og kartofler

Dosis kan nedsættes ved fanebladssprøjtningen i hvede grundet det tørre vejr. Pt. ingen gulrust i hvede og stadig kun lidt brunrust i rug. Begyndende indflyvning af cikader i kartofler.
Svampesygdomme i vinterbyg
6. registrering er foretaget.

Skoldplet og dernæst bygrust er fortsat mest udbredt. Mest skoldplet er fundet i Bordeaux og Valerie. Skoldplet bekæmpes i modtagelige sorter til vækststadie 65 (blomstring) ved over 10 procent angrebne planter og mindst 3 dage med nedbør. Der tælles maks. 14 dage tilbage i tiden. Vær især obs på skoldplet ved forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning, hvor tærsklen er lavere. Af figur 1 nedenfor fremgår, at angrebene pt. ligger lidt over niveauet i 2022.

Tilfælde af bygrust er fundet i alle sorter. Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter til vækststadie 65 (blomstring) ved over 10 procent angrebne planter. Der er udløst bygrustbekæmpelse i knap 25 procent af de ubehandlede observationer. Af figur 2 nedenfor fremgår, at angrebene pt. ligger under niveauet i 2022.
Angrebene af meldug og især bygbladplet er overvejende svage. Meldug bekæmpes i modtagelige sorter indtil gennemskridning ved over 50-75 procent angrebne planter.

Der er pt. ikke fundet Ramularia. Angreb optræder ofte sent. Ifølge tyske angivelser fremmes angreb af høj solindstråling, varmt vejr og nattedug.

Til svampebekæmpelse omkring skridning kan f.eks. anvendes 0,3-0,45 l Propulse + 0,2-0,25 l Comet Pro. Der kan også anvendes andre blandingspartnere til Propulse, såfremt triazolregnskabet tillader det. Der kan f.eks. anvendes 0,3-0,45 l Propulse + 0,15-0,2 l Proline Xpert, som i vækststadie 38-69 tæller 6-8 procent i triazolregnskabet. Blandingen 0,25-0,35 l Pictor Active + 0,2-0,3 l Propulse kan også anvendes og tæller heller ikke med i triazolregnskabet.
Svampebekæmpelse i byg anbefales før stakkene breder sig ud og dermed reducerer nedtrængningen af svampemiddel til bladene.

Det gennemsnitlige vækststadie er 58 (næsten gennemskredet). Variationen er vækststadie 49-69.
Svampesygdomme i vinterbyg
5. registrering er foretaget. Der er kun fundet brunrust på en enkelt lokalitet i to sorter (1 pct. angrebne planter). Der er ikke fundet meldug.

Evt. bekæmpelse af skoldplet er aktuel til under skridning og er således ikke længere aktuel i de fleste marker.
Brunrust udvikler sig ofte sidst i sæsonen, da svampen især trives under varme forhold og ved bladfugt. Brunrust bekæmpes ved over 10 procent angrebne planter. Dette er relativ svage angreb, men der opnås bedst effekt ved svage angreb. Evt. bekæmpelse er aktuel indtil sprøjtefristen, som for Prosaro er vækststadie 69 (afblomstring). Jo senere bekæmpelse jo større mulighed er der for, at behandlingen holder længe nok.

Det gennemsnitlige vækststadie er 57 (tæt på gennemskridning). Variationen er vækststadie 56-59.
Svampesygdomme i vinterhvede
5. registrering er foretaget.
Der er ikke fundet gulrust eller brunrust. Meldug er kun fundet med svage angreb på 4 lokaliteter (0,01 til 20 procent angrebne planter).
I tabel 1 ses en oversigt over sorternes modtagelighed for Septoria.
Tabel 1. Oversigt over de mest udbredte sorters modtagelighed for Septoria.
I de længst udviklede marker er behandlingen i vækststadie 37-39 udført, mens behandlingen skal udføres i mange marker i den næste uges tid. Det tørre vejr har hæmmet udviklingen af Septoria, og dosis af Balaya kan derfor nedjusteres. Inkubationstiden (tiden fra smitte til symptomer ses) for Septoria er ca. 3 uger. I maj har der indtil nu mange steder ikke været nedbør eller kun været en enkelt dag med nedbør (15. maj). Vejrudsigten lover efter i dag også tørt vejr.
I vækststadie 37-39 anbefales behandling med Balaya i alle sorter. Det skyldes, at Balaya har bedst effekt mod Septoria, og midlet senest må anvendes i vækststadie 40 (lige før fanebladets bladskede begynder at strække sig). Dosisintervallet er 0,4-0,7 l og afhænger af sortens modtagelighed, nedbørsforholdene og angrebene i marken. En dosis på 0,5-0,6 l vurderes tilstrækkelig i de fleste marker.

Hvor angreb ses på mange af det 3. øverste blad (hovedsagelig tidligt såede marker) kan anvendes en lidt højere dosering.
I figur 3 ses udviklingen af Septoria i år i forhold til de to foregående år.
Det gennemsnitlige vækststadie er 37 (fanebladet synligt). Variationen er vækststadie 33-41.
Foto 1. Knækkede bladspidser grundet tidligere kulde og blæst fotograferet 19. maj 2023. 
Normalt er der kun et indhak i bladspidserne, men i år er flere af bladene mange steder 
knækket af. Symptomet tillægges ikke betydning.
Svampesygdomme i vårbyg
De første relativ få registreringer er foretaget. Der er ikke fundet bygrust eller meldug. Alle sorter i registreringsnettet har den effektive mlo-resistens mod meldug. Der er fundet enkelte tilfælde af meget svage angreb af skoldplet (under 1 procent angrebne planter). Bygbladplet er kun fundet i et tilfælde i RGT Planet (1 procent angrebne planter).
Der er fra praksis modtaget enkelte meldinger om svage angreb af bladlus i vårbyg. Fra den kommende uge bedømmes der også angreb af skadedyr i vårsæd og hvede. I registreringsnettet i Sydsverige er der denne uge fundet havrebladlus i ca. 20 procent af markerne. Angrebene er svage i de fleste tilfælde, men i en enkelt vårbyg- hhv. havremark er fundet i gennemsnit 3–5 bladlus pr. strå.
Det gennemsnitlige vækststadie er 25 (buskning). Variation 24-30.

Foto 2. Enkelte bladlus i vårbyg fotograferet 22. maj 2023 af Irene Skovby Rasmussen, VKST. I registreringsnettet registreres fra den kommende uge også angreb af skadedyr i vårsæd og hvede.
Svampesygdomme i havre
De første få registreringer er foretaget, og der er ikke fundet angreb af meldug. Det gennemsnitlige vækststadie er 26 (buskning). Variation 24-30.
Cikader i kartofler
Der blev opsat gule limplader i den forløbne uge 20, og de første aflæsninger er foretaget.

Der har i den forløbne uge været en del indflyvning af cikader. Der er konstateret cikader på 14 af 17 lokaliteter (op til 500 i gennemsnit pr. limplade). Dette er igen tidligt, og evt. bekæmpelse er tidligst aktuel 3-4 uger efter begyndende indflyvning, forudsat at der er tilstrækkelig med bladmasse. Indflyvning er i de tidligst fremspirede marker således sket i uge 20. Til bekæmpelse senere anbefales 0,15 kg Mospilan.

JENS CHRISTIAN LUNDGAARD

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram