+45 96 15 30 00

28. juni 2023

Registreringsnet uge 26

Registrering af skadegørere i hvede, vårbyg og havre
Svampesygdomme og skadedyr i vinterhvede
10. registrering er foretaget.

Svampesygdomme: Hveden er nu så fremskreden i udviklingen, at evt. svampebekæmpelse ikke længere er aktuel.
Brunrust er fortsat kun fundet på 3 lokaliteter og med svage angreb nemlig på Lolland (1 pct. angrebne planter i Champion, Informer, Kvium, Pondus, RGT Bairstow), ved Sønderborg (10 pct. hhv. 20 pct. angrebne planter i Kvium hhv. RGT Bairstow samt 0,5 pct. angrebne planter i RGT Stokes) og ved Åbenrå (2 pct. angrebne planter i Kvium).

Gulrust er i år fundet i følgende tilfælde: på Bornholm i RGT Stokes og Kvium med enkelte striber på meget få blade (0,01 pct. angrebne planter) samt i Heerup med 5 procent angrebne planter. Ved Sønderborg er fundet svage angreb i Heerup (1 pct. angrebne planter). Fra praksis er 19. juni meldt om gulrust i Heerup i to marker kystnært beliggende ved Ulfborg i Vestjylland med spredt forekomst og en enkelt rede med 5-7 angrebne planter. Markerne var behandlet med 0,5 l Balaya den 30. maj.

Bayer har tidligere meldt om gulrust i en ubehandlet mark med Benchmark. Sorten er ikke længere i nævneværdig dyrkning og har karakteren 4 modtagelighed, som betyder ekstrem modtagelig.

Skadedyr: Bladlusene har ikke bredt sig i den forløbne uge, og der er i ugens registreringer ikke udløst bekæmpelse (mindst 40 pct. angrebne strå).

Evt. bekæmpelse af bladlus skal nu afsluttes. Den vejledende bekæmpelsestærskel er 40 procent angrebne strå, hvis der ikke samtidig er behov for svampebekæmpelse. Tærsklen gælder til st. 73 (alle kerner halv størrelse, tidlig mælkemodenhed). Frem til st. 75 (alle kerner fuld størrelse, kerneindhold mælket til let grynet) er bekæmpelse aktuel ved 100 procent angrebne strå. Ved sen bekæmpelse skal man dog samtidig vurdere antallet af bladlus pr. strå og afgrødens ”grønhed”. Ved få bladlus pr. strå og relativ få grønne blade kan bekæmpelse undlades på det sene tidspunkt.

I hvede anbefales lavere doser end i vårbyg, fordi bladlusene er lettere at bekæmpe i aksene i hvede end i bunden af afgrøden i vårbyg. Anvend ved behov 0,1 kg Lamdex, 0,05 kg Kaiso Sorbie, 0,05-0,1 l Mavrik, 0,05-0,125 kg Pirimor eller 0,08-0,1 kg Teppeki. Pirimor og Teppeki skåner nyttedyr.

Vær opmærksom på, at bladlusene udskiller honingdug, og at bier søger på honningdug. Brug her midler uden bimærke, dvs. Pirimor, Teppeki og Mavrik.

Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister. Både vækststadier og antal dage skal overholdes. Se oversigt 1.
Oversigt 1. 
Sprøjtefrister i korn for skadedyrsmidler.

MIDDEL

SPRØJTEFRIST

Lamdex
St. 9-12 og 37-65 og 30 dage
Kaiso Sorbie
28 dage
Mavrik
St. 31-75 og 30 dage
Pirimor 500 WG
St. 31-75 og 30 dage
Teppeki
St. 21-77
Det gennemsnitlige vækststadie er 74 (tæt på at kerneindholdet er mælket og let grynet).
Foto 1. 

Bladlus på faneblad i rug fotograferet 25. juni 2023. Tærsklerne for bladlus i korn gælder alle kornarter. Betydende angreb i rug er sjældne, fordi bladlusene oftest kommer sent i rugens udvikling. Bladlusbekæmpelse i rug er ikke længere aktuel.
Svampesygdomme og skadedyr i vårbyg
6. registrering foretaget

Svampesygdomme: Angrebene af skoldplet, bygbladplet og meldug er fortsat meget svage. Mest bygbladplet er fundet i de mest modtagelige sorter nemlig RGT Planet og Avenue. Angrebene af bygrust er også svage, men angrebene har bredt sig lidt i den forløbne uge, og der er i den forløbne uge udløst bekæmpelse i ca. 5 procent af de ubehandlede marker.

Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter frem til vækststadie 65 (blomstring) ved over 10 procent angrebne planter. De fleste af de dyrkede sorter er modtagelige. Bekæmpelse er således ikke længere aktuel i de fleste marker.

I meget sent såede marker kan evt. bekæmpelse stadig være aktuel, men markens kondition skal selvfølgelig tages med i betragtning. Ved angreb af bygrust over tærsklen kan anvendes billige midler med god effekt mod rust i ca. 20 procent dosis.

Der er ikke fundet angreb af Ramularia. Bekæmpelse målrettet Ramularia anbefales ikke, da år med betydende angreb er meget sjældne, og der skal benyttes meget høje doser af Propulse for at få tilstrækkelig effekt. Bekæmpelse skal endvidere udføres før symptomer ses.
Foto 2. 

Bygbladplet i sorten Avenue (karakter 3 = meget modtagelig) i registreringsnettet ved Ringsted fotograferet 26. juni 2023 af Irene Skovby Rasmussen, VKST. Der er her 10 procent angrebne planter og vækststadie 77, så bekæmpelse er ikke længere aktuel.
Skadedyr: Angrebene af bladlus er aftaget i den forløbne uge. Se figur 2. Bekæmpelsestærsklen på mindst 40 procent angrebne strå er i den forløbne uge overskredet på knap 5 procent af lokaliteterne.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for bladlus er ligesom i andre kornarter:
25 procent angrebne strå, såfremt der samtidig er behov for svampebekæmpelse og
40 procent angrebne strå, hvis der ikke samtidig er behov for svampebekæmpelse.
Tærsklerne gælder til st. 73 (alle kerner halv størrelse, tidlig mælkemodenhed).
Frem til st. 75 (alle kerner fuld størrelse, kerneindhold mælket til let grynet) er bekæmpelse aktuel ved 100 procent angrebne strå. Ved sen bekæmpelse skal man dog samtidig vurdere antallet af bladlus pr. strå og afgrødens ”grønhed”. Ved få bladlus pr. strå og relativ få grønne blade kan bekæmpelse undlades på det sene tidspunkt.
Til bekæmpelse af bladlus i vårsæd kan f.eks. anvendes 0,125 kg Pirimor 500 WG. Pirimor skåner nyttedyr, så der er mindre risiko for, at bladlusene igen opformerer sig i marken. Ved brug af pyrethroider anbefales 0,15 kg Lamdex (må anvendes i st. 9-12 og 37-65), 0,075 kg Kaiso Sorbie eller 0,1 l Mavrik.

Vær opmærksom på, at bladlusene udskiller honingdug, og at bier søger på honningdug. Brug her midler uden bimærke, dvs. Pirimor, Teppeki og Mavrik.

Visuelt vurderet opnås den bedste effekt mod bladlus i vårsæd ofte med Pirimor, mens der efter brug af pyrethroider tit efterlades flere bladlus. Tidligere års forsøg med bladlusbekæmpelse viser dog, at merudbyttet ved brug af pyrethroider ikke er lavere end ved brug af Pirimor.

Det gennemsnitlige vækststadie er 67 (tæt på afblomstring), og variationen er vækststadie 57-77.
Svampesygdomme og skadedyr i havre
6. registrering er foretaget.

Angrebene af svampesygdomme er overvejende svage, men meldug har bredt sig i den forløbne uge, og der er fundet op til 100 procent angrebne planter.

Meldug anbefales i modtagelige sorter bekæmpet til vækststadie 65 (blomstring) ved over 75 procent angrebne planter. I mange marker er svampebekæmpelse således ikke længere aktuel. Sorterne Delfin og Scotty er resistente mod meldug.
Angrebene af bladlus er aftaget i den forløbne uge. Bekæmpelsestærsklen på mindst 40 procent angrebne strå er i den forløbne uge overskredet på ca. 5 procent af lokaliteterne.

I havre foretages der relativ få registreringer.

Det gennemsnitlige vækststadie er 66 (under blomstring), og variationen er vækststadie 61-75.
Foto 3. 

Nøgen brand i havre fotograferet 22. juni 2023. Svampen er udsædsbåren, og der er sortsforskelle i modtagelighed. Angreb er iøjnefaldende, men ved angreb ses typisk kun meget få angrebne planter. Havre er normalt ubejdset
Har du behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram