+45 96 15 30 00

20. september 2023

Registreringsnet uge 38

Bladlus i vinterbyg og vinterhvede samt bygfluer i vinterhvede.

1. REGISTRERING AF BLADLUS I VINTERBYG OG VINTERHVEDE ER FORETAGET

Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår i registreringsnettet i 32 vinterhvedemarker og 21 vinterbygmarker frem til og med 6.-7. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

De første registreringer er foretaget. Der er pt. registreret i 14 hvedemarker, og der er fundet bladlus i 3 marker (1 pct. angrebne planter). Hvedemarkerne er sået 4.-15. september, og en enkelt mark, ved Lemvig, er sået usædvanlig tidligt nemlig 18. august (her er 1 pct. angrebne planter).

Der er pt. registreret i 13 vinterbygmarker, og der er fundet bladlus i 4 marker ( 0,5-2 pct. angrebne planter). Vinterbygmarkerne er sået 2.-14. september, og en enkelt mark ved Lemvig, er sået usædvanlig tidligt nemlig 12. august (her er 2 pct. angrebne planter).

Efterhånden som flere marker fremspirer, kommer der flere data.

Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere ”mørke pletter” på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Jo tidligere såning jo større risiko for angreb.

Evt. bekæmpelse kan i tidligt såede marker være aktuel fra 3-4 bladstadiet. Kun ved kraftige angreb kan bekæmpelse være aktuel tidligere.

BYGFLUE UGE 38

Der findes ikke nogen bekæmpelsestærskel, der er relateret til fangster på orange limplader, men flyvningen følges alligevel i et registreringsnet i efteråret 2023 for at få øget viden om bygfluer i vintersæd. Bygfluer er et problem i forårssået vårhvede, men er også et stigende problem i vintersæd.
Bygflue
Det er meget vigtigt, at limpladerne aflæses første gang i 1-bladstadiet. Det skyldes, at evt. bekæmpelse skal udføres i 1-2 bladstadiet for at have effekt, mens en bekæmpelse blot en uge senere er næsten uden effekt. Evt. bekæmpelse anbefales kun på ejendomme med kraftigere angreb i vintersæd i 2023. Lamdex har en mindre anvendelse til brug i st. 11-12 (1-2 bladstadiet) mod bygfluer i vintersæd.

Pt. er der indberetninger fra 18 marker, hvoraf enkelte endnu ikke er fremspiret. De øvrige marker er i st. 10-12. Markerne er sået 2.-15. september. Der er fundet bygfluer på limpladerne i 6 af de 18 marker, men med relativ lave fangster nemlig 0,5-5,5 bygfluer i gennemsnit pr. limplade pr. uge. I Fjordlands primære område og i umiddelbar nærhed, er der ikke fanget bygfluer på limplader. Lokationen med flest fangster (5,5 larver) er beliggende syd for Viborg.
Har du behov for sparring er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram