+45 96 15 30 00

10. november 2023

Registreringsnet uge 45: Bladlus i vinterbyg og vinterhvede

Der er i denne uge registreret i 23 hvedemarker, og der er fundet bladlus i 12 af markerne (0-60 pct. angrebne planter). Hvedemarkerne er sået 4.-15. september, og en enkelt mark er sået usædvanlig tidligt nemlig 18. august (her er 0 pct. angrebne planter).

Der er i denne uge registreret i 17 vinterbygmarker, og der er fundet bladlus i 8 af markerne (0-42 pct. angrebne planter). Vinterbygmarkerne er sået 2.-15. september, og en enkelt mark er sået usædvanlig tidligt nemlig 12. august (her er 0 pct. angrebne planter). Begge de tidligt såede marker ligger i Vestjylland (Lemvig).

Det fremgår, at der i marker med udført behandling har været god effekt af skadedyrssprøjtning.
Nedenfor i figur 1-2 er udviklingen af bladlus i år i vinterhvede hhv. vinterbyg sammenlignet med tidligere år. Det fremgår, at angrebene ligger højere end normalt, men under angrebene i efteråret 2014.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus.

På nuværende sene tidspunkt er tærsklen dog højere end 2-3 procent angrebne planter, men en nøjagtig tærskel kan ikke gives. Der er nu færre dage til opformering resten af året, og opformeringsbetingelserne er også ringere. Bekæmpelse i november anbefales ved anslået omkring 20 procent angrebne planter. Bekæmpelse skønnes ikke aktuel efter omkring medio november.
Til bekæmpelse kan anvendes 0,05-0,075 kg Kaiso Sorbie eller 0,05-0,1 l Mavrik. Begge midler må kun anvendes 1 gang om efteråret. Afhængig af nyvæksten efter behandling kan der regnes med ca. 2-3 ugers virkningstid.

Undersøg egne marker. Bladlusene kan optræde uensartet i marken, så undersøg et større område af marken. Ofte er der flest bladlus, hvor der er gode læforhold langs hegn o.lign.
Dette var sidste registrering i år.
Figur 1. Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) i vinterhvede i efterårene 2014-2023.
Figur 2. Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) i vinterbyg i efterårene 2014-2016 og 2018-2023.
Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker du sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSOVERSIGT
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram