+45 96 15 30 00

30. marts 2022

Sådan behandler du manganmangel

Hold øje med manganmangel. Vi ser flere steder manganmangel selvom der er behandlet i efteråret.
Hvis der konstateres manganmangel, behandles hurtigst muligt, men husk, at der skal være vækst i afgrøden, før bladene kan optage mangan. Pas derudover på nattefrosten.
Der findes flere typer manganmidler. Se nedenstående tabel fra tidligere udgivelse.
Forsøg viser at der er forskel på midlernes virkning. Dog er en direkte sammenligning af virkningen vanskelig, da der sjældent er brugt samme mangan-mængde, og mangansulfat kan være brugt med eller uden tilsætningsmiddel. Forsøgene viser, at mangansulfat og mangannitrat har højere virkningsgrad end mangancarbonat. Dog viser de også at mangannitrat har større risiko for svidningsskader selv i lave koncentrationer.

Generelt ses sjældent effekter udover en tilførsel af 400 g mangan pr. ha pr. udsprøjtning, for det er alligevel kun de blade, der rammes, der beskyttes. Transporten af mangan i planten sker med saftstrømmen. Mangan kan flyttes rundt i planten fra rødder og stængler, men ikke fra blade. Derfor kan det være nødvendigt med mangan senere for at beskytte de næste blade, hvis manglen fortsætter.

Den vigtigste faktor for en effektiv mangansprøjtning er tilførslen af sprede-klæbemiddel. Det betyder mere for virkningen, at man har sprede-klæbemiddel med, end hvilken type mangan man vælger, og hvilken dosis. Dog skal man påpasselig med at bruge for høj koncentration af sprede-klæbemiddel, da risikoen for at nedbryde plantens vokslag og opløse bladet øges ved højere dosis. Spredeklæbe-middel reducerer overfladespænding og øger kontakten med bladoverfladen, så væsken bedre optages.

Man kan også afhjælpe manganmangel ved tilførsel af ammoniumholdige gødninger, da der ved omsætningen af ammonium til nitrat (nitrifikation) sker en forsuring af jorden, hvilket øger tilgængeligheden af mangan i jorden.

Har du brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte os

THOMAS GRAM

Planterådgiver
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram