+45 96 15 30 00

13. marts 2024

Sådan bekæmper du ukrudt i vinterraps om foråret

Der er godt gang i vinterrapsen og vi nærmer os med hastige skridt sidste udkald for bekæmpelse af frøukrudt – stadie 50.
Langt de fleste vinterrapsmarker er ukrudtsbekæmpet i efterår – heldigvis, da der ikke er ret mange muligheder her i foråret.
Er vinterrapsen blevet behandlet med Belkar i efteråret, er der som udgangspunkt ikke behov for opfølgning om foråret i veletablerede vinterraps.

Hvor der ikke blev behandlet med Belkar i efteråret, skal der vurderes på ukrudtsmængden og tætheden af vinterraps. Ved bekæmpelsesbehov anvendes Korvetto, som har den bredeste effektprofil over for tokimbladet ukrudt.

Matrigon 72 og Cliophar 600 er som udgangspunkt ikke brugbare idet de skal anvendes senest i stadium 50, hvor vi som regel ikke har den temperatur der kræves for en tilfredsstillende effekt.

Produkter til anvendelse i foråret mod kamille og tokimbladet ukrudt

SENIOR DEVELOPER

Galera bliver forbudt at anvende efter 2/4-2024 og derfor kan det kun anvendes, hvis der findes lager på ejendommen. Galera har god effekt på kamille, kornblomst og burresnerre. Galera kan anvendes ved laveste temperaturer fra 8-9 °C i en periode uden nattefrost og anvendes senest i st. 50 (blomsterknop omsluttet af blade). Det er vigtigt, at afgrøden ikke lider under stress på sprøjtetidspunktet. Stress kan være tørke, store temperaturforskelle mellem dag og nat, nattefrost før og efter sprøjtning, næringsstofmangel, vandlidende jord, påvirkning af andre midler (Agil/Focus Ultra) og kraftige glimmerbøsseangreb. Det er også vigtigt efter behandlingen at holde afgrøden i god vækst, dvs. at bekæmpe angreb af glimmerbøsser ved overskridelse af bekæmpelsestærsklen. Ved behandling senest i st. 50 ses ingen afgrødepåvirkning, som blev observeret tilbage i 2013. Galera kan ikke anvendes i vinterraps til fremavl.

UX DESIGNER

Korvetto indeholder clopyralid og halauxifen. Halauxifen er kendt som aktivstof, der udgør en del af Belkar, Zypar eller Pixxaro. Produktet har som følge af tilsætning af halauxifen en bredere effekt end Matrigon alene eller Galera. Det gælder især mod storkenæb, valmue og tvetand. Produktet kan med fordel anvendes mod de nævnte ukrudtsarter i marker, som er ubehandlede i efteråret. Vær dog opmærksom på, at effekten på storkenæb vil være varierende afhængig af ukrudtets størrelse, og generelt er effekterne varierende på stort veletableret ukrudt. Korvetto skal anvendes senest i vækststadie 50. Korvetto kan anvendes fra 10 °C. Korvetto vil blive det foretrukne middel i foråret mod tokimbladet ukrudt, hvis der ikke er anvendt Belkar i efteråret.

Procent effekt af clopyralidholdige produkter om foråret

Ukrudt 3-4 blade

Kamille

Burresnerre

Storkenæb

Kornblomst

Valmue

Galera
0,3 l pr. ha
95
91
-
95
-
Korvetto
0,65 l pr. ha
75
86
76
89
71
Matrigon 72
0,11 kg pr. ha
93
-
-
-
-
Kilde: Planteværn online

BILLEDE 1

Denne rapsplante er meget tæt på stadium 50. Tjek nøje rapsens stadium inden eventuel behandling med Galera eller Korvetto, og sprøjt aldrig efter stadium 50.

Løsningsforslag til midler og dosis mod forskellige ukrudtsarter

Se løsningsforslag til midler og dosis mod forskellige ukrudtsarter: Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps om foråret.

Behovet for at bekæmpe kamille om foråret afhænger primært af vinterrapsens konkurrenceevne og kamilleplanternes størrelse. Hvis rapsen hurtigt kommer i vækst og udvikler en tæt plantebestand, kan rapsen udkonkurrere en moderat bestand af små kamilleplanter. I en åben og svag afgrøde vil kamille derimod vokse med op og yde væsentlig større konkurrence over for rapsen. Som tommelfingerregel vil bekæmpelse i en normalt udviklet afgrøde være aktuel ved mere end 0,5-1 kamilleplante pr. m2.

På billede 2 ses en kamille behandlet med Belkar i efteråret. Kamille får krøllede blade og sukkulentagtige stængler, men planterne vil oftest kunne findes grønne i marken til foråret. Er der en konkurrencestærk afgrøde vil kamillen ikke udvikle sig yderligere. I områder med tyndere plantebestand bør antallet af kamille vurderes og evt. foretages en pletsprøjtning.

BILLEDE 2

Kamille behandlet med Belkar i efteråret. Der ses krøllede blade og sukkulente stængler.

Spildkorn og græsser

I november og december 2023 var der udfordringer med at kunne køre i de våde rapsmarker med Kerb. Hvis spildkorn og/eller græsser ikke er bekæmpet i efteråret eller vinter, kan det være nødvendigt at bekæmpe dette med Agil eller Focus Ultra. Det er muligt at anvende Focus Ultra i splitbehandling både efterår og forår med 2 x 1 l pr. ha, men der må samlet maksimalt anvendes 2 l pr. ha pr. sæson. For at få effekt mod rajgræs skal doseringen af Focus Ultra være over 1,5 l pr. ha i foråret. Det betyder, at er der anvendt over 0,5 l pr. ha i efteråret udelukker det Focus Ultra i foråret ud fra et fagligt perspektiv mod rajgræs og agerrævehale. Er der anvendt Agil i efteråret må det ikke anvendes i foråret, da samme areal kun må behandles hvert 3. år.

Agil og Focus Ultra bekæmper de fleste græsser, men der er ikke mulighed for at bekæmpe enårig rapgræs eller væselhale om foråret. Focus Ultra har højest effekt på rajgræs og i resistenstest på bestande med ALS resistent rajgræs har Focus Ultra ofte stadig høj effekt. Agil og Focus Ultra er ligeværdige på agerrævehale. Gode vækst- og temperaturforhold med 10-15 °C er optimalt for virkning af de to midler.

Bekæmpelses af væselhale i foråret er ikke mulig. Derfor må det overvejes, om områder med stor bestand af væselhale bør nedvisnes med glyphosat, så frøsætning undgås. Hvis ikke der er anvendt Kerb, kan der omsås med vårsæd, men er der behandlet med Kerb, må der accepteres nedvisnede områder i marken. Bemærk, at marker behandlet med Belkar ikke kan omsås med hestebønner eller ærter.
Har du spørgsmål eller behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
dropprinterphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram