+45 96 15 30 00

6. april 2022

Sådan bekæmpes ukrudt i kartofler

Den seneste tids tørvejr har for alvor sat gang i markarbejdet, men regnvejret i skrivende stund har sat det hele på pause. Dog er vi kun i den helt spæde start med kartoffellægningen, da jordtemperaturen fortsat er lav. Der er tid endnu til at få læggematerialet i jorden, så afvent hellere optimale forhold. Det anbefales at vente med at lægge kartoflerne, til jordtemperaturen er omkring de 6 grader og stigende.
Hold et vågent øje med læggekartoflerne, også de kartofler der er leveret i storsække, som skal stå 1-3 uger endnu inden lægning. Det er derfor vigtigt, med stort luftskifte omkring sækkene.

I forhold til hypning er det en fordel, at kammene færdighyppes med det samme i de kartoffelmarker, hvor det udelukkende forventes at anvende kemisk ukrudtsbekæmpelse. Færdighyppes kammene i forbindelse med lægning eller straks derefter, medvirker det til, at kammene sætter sig. Derved opnås en fast/stabil jordoverflade, hvilket er fordelagtig, når der anvendes jordmidler.
Ukrudtsbekæmpelsen er ikke aktuel endnu, men strategien bør være fastlagt. Der har de seneste år kun været ganske få muligheder for kemisk ukrudtsbekæmpelse efter fremspiring. Derfor er det vigtigt at have fuld fokus på ukrudtsbekæmpelse inden kartoflernes fremspiring.
Strategi for læggekartofler
Til læggekartofler anbefales ikke brug af glyphosatholdige midler.
Til en evt. opfølgning på nedenstående forslag kan der anvendes op til 2 x 0,25 l/ha Fenix med en uges mellemrum på nyfremspiret ukrudt – særligt melder. Der kan ved behandling opstå misfarvninger på bladene, som kan give udfordringer i forbindelse med marksyn af certificerede læggekartofler, med risiko for at afgrøden ikke kan godkendes. Sørg for grove dråber når der køres med Fenix.
Strategi for stivelses-, pulver- og spisekartofler
Ved andre typer kartofler end læggekartofler udgør Glyphosat en vigtig brik i den kemiske ukrudtsbekæmpelse. Vær opmærksom på at dosis af Glyphosat er angivet i gram-aktivstof/ ha. Det anbefales altid at bruge 2 l/ha ammoniumsulfat og 0,2 l/ha spredeklæbemiddel sammen med de glyphosatholdige midler, da det erfaringsmæssigt giver en bedre effekt.
Glyphosat i ovennævnte strategier øges til ca. 1000 g/ha, hvis der er problemer med store snerle- eller vejpileurt. Er det nødvendigt kan ovennævnte strategier opfølges med yderligere 0,25 l/ha Fenix en uge efter sidste behandling. 

OBS! Der må maksimalt bruges 2,5 l/ha Fenix i alt og maksimalt to sprøjtninger med Fenix efter fremspiring.
Strategi ved særlige ukrudtsarter efter fremspiring
Husk tilsætning af 0,5 l/ha Dash til Focus Ultra
Til ukrudtssprøjtning i kartofler er der brug for en god dækning, og afhængig af middelvalg en forskellig vandmængde. Til glyphosatsprøjtninger vil en optimal vandmængde være ca. 100-125 l/ha, mens effekten af et jordmiddel øges med en højere vandmængde mellem 150-300 l/ha.
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler har i forsøg og praksis vist, at være en effektiv metode, men med en kapacitet som ikke helt er på højde med kemisk bekæmpelse. Fordelen ved mekanisk bekæmpelse er at:
Der kan køres hele dagen, også i blæsevejr
Mekanisk bekæmpelse har en bred virkning overfor de fleste ukrudtsarter
Metoden er mindre følsom over for ukrudtets vækststadie og artssammensætning end kemisk ukrudtsbekæmpelse
Brugen af mekanisk rensning kræver løbende indstilling af renser/hypper, så behandlingen hverken bliver for blid eller for aggressiv. Fejlindstilling vil kunne resultere i rodskader på kartoflernes rodudløbere med knoldanlæg (stolonerne) med udbyttetab til følge. Kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan med fordel også kombineres.
I landsforsøg samt forsøg ved Flakkebjerg og Jyndevad på lerjord og sandjord har mekanisk ukrudtsbekæmpelse vist god effekt mod ukrudt med kun to overkørsler i godt vejr. Effekten har i forsøgene været på højde med kemisk ukrudtsbekæmpelse og ukrudtets størrelse har haft mindre betydning. Der var ingen signifikante forskelle.
Har du spørgsmål til ovenstående eller har du brug for sparring, er du altid velkommen til at kontakte os

THOMAS GRAM

Planterådgiver
TILBAGE TIL FORSIDEN
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram