+45 96 15 30 00

1. marts 2023

Sådan dyrker du hestebønner

Flere ting spiller ind hvis du vil lykkes med hestebønner...
Hestebønner er tørkefølsomme og vil derfor kun lykkes på lerjord, sandmuldet lerjord eller på vandet sandjord.
Jordbunds­tallene for kalium og fosfor bør være mindst middelhøje, og et reaktionstal på 6,5-7,0 vil være passende på lerjord. Hestebønner har en kraftig rod, men roddybden er mindre end i korn.
Såbed
Hestebønne skal sås i ensartet dybde (6-8 cm) over hele marken. Hellere 9 cm end 5 cm. Det kræver et godt såudstyr og/eller at der køres langsomt med såmaskinen.
En ensartet såning er med til at sikre en ensartet fremspiring, det letter ukrudtsbekæmpelsen og er med til at give en ensartet og hurtig afgroning af marken.
Tidligst muligt - gerne i marts
Hestebønne sås så tidligt som muligt, når der kan etableres et godt såbed. Udsættes såningen tre uger bliver udbyttet ikke mindre (hvis ellers vandforsyningen er god), men modningen bliver en uge senere.
Hestebønne kræver en løs jord med et godt luftskifte. Det er derfor afgørende, at jorden når at udtørre tilstrækkeligt inden såning.
Udsædsmængde
Der etableres ca. 40-45 planter pr. m2.

Frøstørrelsen varierer meget fra sort til sort og tusindkornsvægten ligger normalt mellem 300 g. og op til over 600 g. Ved såning den 20. marts, 40 planter pr. ha. normal spireprocent og en tusindkornsvægt på 550 g., vil udsædsmængden være ca. 260 kg pr. ha. Ved senere såning anbefales det at plantetallet øges. Fordelen ved at bruge en sort med lav tusindkornsvægt er, at omkostninger til udsæd bliver mindre.

Brug Fjordlands udsædsberegner.
Gødskning
Hestebønne er selvforsynende med kvælstof og skal derfor ikke tilføres kvælstof, men bør holdes velforsynet med fosfor, kalium, magnesium og svovl.
Med gødningen bør der tilføres 10-20 kg svovl pr. ha. Placering af f.eks. 200-300 kg 0-4-21 m svovl og magnesium eller tilsvarende gødning vil i de fleste tilfælde være hensigtsmæssig.

Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner behandles særskilt i artikel i næste uge (uge 10)
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram