+45 96 15 30 00

23. marts 2022

Sådan spottes bormangel i vinterraps

Bormangel viser sig bl.a. ved korte internodier, misdannet stængel med revner, rødmarmorerede blade og dårligt udviklet blomsterstand.

Planteanalyser har vist, at bormangel i vinterraps synes mere udbredt end hidtil antaget, men der er ikke generelt opnået merudbytter for tilførsel af bor i forsøgene, selv om planteanalyser har indikeret bormangel. Det anbefales dog fortsat, at der udtages blade til planteanalyser i det tidlige forår, hvis man har mistanke om bormangel.

Bor kan udvaskes fra jorden. Bormangel forekommer mest udbredt i tørre vækstsæsoner, fordi bor optages af rødderne sammen med vand. Vi har faktisk tørre forhold lige nu.
Foto: Ghita Cordsen Nielsen, SEGES

Bormangel viser sig bl.a. ved korte internodier, misdannet stængel med revner, rødmarmorerede blade og dårligt udviklet blomsterstand.
På sandjord (JB 4 eller derunder) med et højt reaktionstal (over 6,5) anbefales at tildele 300 – 600 g bor pr ha.

Vær opmærksom på, at der på lerjorde kan forekomme områder i marken med mere sandet jord, der har et højt reaktionstal.

Bormidler til udsprøjtning

Bormangel kan afhjælpes med et af midlerne vist i tabel 1. Ingen af produkterne indeholder spredeklæbemiddel. Se også:

Tabel 1:
Ved blanding af miderne i tabel 1 med skadedyrs- og ukrudtsmidler gælder generelt, at man ikke bør blande med mere end to midler. Midlerne i tabel 1 kan normalt blandes med skadedyrsmidler, men ikke med alle ukrudtsmidler og ikke med mangansulfat.
YaraVita-produkternes egenskaber ved blanding med pesticider kan ses på tankmix.com
BioNutria produkternes blandbarhed med plantebeskyttelsesmidler findes på BioNutria's hjemmeside
Tilsætning af borprodukter hæver pH i blandingen, men det er normalt ikke et problem med de mængder bor, der blandes i.

Vækstregulering af vinterraps

Hvis man vil vækstregulere sin vinterraps, er det ved at være nu – Caryx kan sædvanligvis blandes med flydende borprodukter. Vedr. vækstregulering af vinterraps se i øvrigt denne artikel.
"Har du brug for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver"

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram