+45 96 15 30 00

5. maj 2022

Se efter trips i rug, triticale og vinterbyg lige før begyndende skridning

Tripsene skader ved at suge indvendigt på bladskederne, så de brunfarves. Bekæmp kun ved mere end 0,5-1 trips pr. øverste bladskede, da de opnåede merudbytter for bekæmpelse ofte er lave.

Lige før begyndende skridning af rug, triticale og vinterbyg skal marken kontrolleres for angreb af trips. Trips optræder i varmt vejr, og oftest optræder der flest i rug og triticale. Ved kraftige angreb bliver bladskederne og fanebladene brune. Angreb i aksene er ikke særlig tabsvoldende.

Vurdér angrebsstyrken inde i marken, da angreb oftest er kraftigere i randen af marken. Vær opmærksom på, at de sorte trips sidder under bladskederne. Bladskederne skal derfor åbnes, når marken undersøges for evt. tripsangreb.

Bekæmpelse anbefales ved fund af mere end 0,5 -1 mørke trips pr. øverste bladskede på aksbærende strå. Bekæmpelse anbefales ikke ved lavere angrebsgrader, da tripsbekæmpelse oftest kun resulterer i forholdsvis begrænsede merudbytter. For at ramme tripsene inde i bladskederne, skal bekæmpelse udføres lige før begyndende skridning i vækststadium 45, hvor bladskederne åbner sig lidt. Anvend omkring 200 l vand, og sprøjt om morgenen. Tripsene kan også gøre skade senere, men så er det rent sprøjteteknisk ikke muligt at ramme dem.

Følgende pyrethroider og doser kan anvendes til bekæmpelse af trips: 0,15 kg pr. ha Lamdex, 0,075 kg Kaiso Sorbie eller 0,1-0,15 l pr. ha Mavrik. Mavrik har afløst Mavrik Vita, der kun må anvendes og opbevares indtil 15. juni 2022.

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
Tlf: 9618 5725
Mail: mri@fjordland.dk
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram