+45 96 15 30 00

8. marts 2023

Skadedyr i raps der skal holdes øje med

Vinterrapsen er ved at være igennem vinteren...
Raps kan for tiden, nærmest betegnes som en højværdi afgrøde. Det er derfor vigtigt, at have øje på udviklingen af skadedyr i rapsmarkerne. Vinterrapsen er nu ved at være igennem vinteren, og klar til at gro når temperaturen bare stiger en smule. Det er vigtigt, at man kun sprøjter når der er behov. Der er kun få midler tilbage og hvis de bruges for meget vil virkningen af dem ophøre, og det vil ikke være muligt at bekæmpe skadedyr i raps.

 Det er særligt omkring blomstringen man skal være opmærksom.
Figur 1 Glimmerbøsser i raps, kilde Seges

GLIMMERBØSSER

Glimmerbøsser inden og under blomstring kan ved større angreb være tabsgivende. Skadetærsklerne for glimmerbøsser i vinterraps
Tidligt knopstadie
8 glimmerbøsser pr. plante, hvis rapsen er i god vækst, og 4 glimmerbøsser pr. plante, hvis rapsen er hæmmet i vækst.
Sent knopstadie
10 glimmerbøsser pr. plante, hvis rapsen er i god vækst, og 5 glimmerbøsser pr. plante, hvis rapsen er hæmmet i vækst.
Angreb kan forekomme i det tidlige forår, når temperaturen overstiger 10 grader. Angreb i det tidlige knopstadie er værst, særligt hvis der efter angreb kommer et temperatur fald så rapsens vækst går i stå.
Overskrides skadestærsklerne kan glimmerbøsser bekæmpes med 0,2 l Mavrik.
Figur 2 Skulpesnudebille, kilde Seges

SKULPESNUDEBILLER

Skulpesnudebiller skal der kigges efter fra begyndende blomstring til afblomstring
Skadetærsklerne for skulpesnudebiller i vinterraps
1-2 skulpesnudebiller pr. plante under blomstringen.
Angreb kan behandles med 0,3 l Lamdex eller 0,15 l Kaiso Sorbie flere behandlinger kan være nødvendigt ved kraftige angreb, da virkningstiden for begge midler kun er 5-6 dage. Lamdex må anvendes 3 gange hvor Kaiso Sorbie kun må anvendes 1 gang.
Husk at når man sprøjter med Pyrethroid-midler i blomstrende marker (afgrøder eller ukrudt) må det kun gøres fra kl. 21 og frem til kl. 03.00 af hensyn til bier og andre nyttedyr.Figur 3 Skulpegalmyggens larver, kilde Seges

SKULPEGALMYG

Skulpegalmyg er i de fleste tilfælde kun at finde i de yderste 3-5 meter af marken. Har man tidligere ikke haft problemer med skulpegalmyg, er risikoen minimal, da de overvintrer i sidste års rapsmarker. Galmyggene er 1-2 mm lange, og er svære at skelne fra andre insekter. Det er derfor vigtigt, at kigge på sidste års historik for nabomarker med raps.
Angreb forekommer typisk fra start blomstring og frem.
Har man fra tidligere erfaring med mange gule og visne opspringene skulper, kan behandling være aktuelt.
Angreb kan behandles med 0,3 l Lamdex eller 0,15 l Kaiso Sorbie hvis første generation af skulpegalmyg er bekæmpet tilfredsstillende, er der ikke behov for flere behandlinger.
Figur 4 Bladribbesnudebille, kilde Seges

BLADRIBBESNUDEBILLER

Bladribbesnudebiller anses, de fleste år, ikke som et problem i vinterrapsen, der kræver behandling. Der er dog, de seneste år, registreret en øget forekomst. Landboforeningerne har fangbakker ude i nogle rapsmarker og laver løbende registreringer i gule fangbakker. Skadetærsklen er over 15 fanget på en uge. Hvis vi i løbet af sæsonen nærmer os skadetærsklen, hører I selvfølgelig herom.
Angreb over skadestærsklen kan behandles med 0,15 l Kaiso Sorbie.


Skribent: Søren Vindelbo, praktikant i planteavl - Lemvig
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram