+45 96 15 30 00

5. maj 2022

Slættidspunkt for græs til malkekøer

I slætblandinger med et betydende indhold af rødkløver er 5 slæt årligt ofte nødvendigt for at opretholde balancen i blandingen. Færre slæt vil medføre, at rødkløveren bliver for dominerende og ødelægger græsset. I praksis bjærges ofte 30 til 40 pct. af græsudbyttet i første slæt. Det er derfor nødvendigt, at græsset ved 1. slæt har en foderværdi, der passer ind i den planlagte foderration.

Ved slæt af græs er der tre forhold at tage hensyn til:

• Vejret
• Græssets foderværdi (Fordøjelighed af organisk stof)
• Tidspunkt for regulering af afgræsningsarealet, hvor afgræsning indgår i udnyttelse af arealet.

Det optimale slættidspunkt kan fastlægges ved:

• at lave en bedømmelse i marken.
• at bruge "Slætprognosen"
• at få udtaget en afgrødeanalyse og derefter indtaste resultatet i "Prognosen"

En middelhøj foderværdi opnås generelt i:

• tidlig alm. rajgræs og ital. rajgræs, når ca. 2/3 af akset er synligt
• middeltidlig alm. rajgræs, når ca. ½ af akset netop er synligt
• sildig alm. rajgræs, når ca. 1/3 af akset er synligt.
Ved analyse kan man bestille ”Den friske linje” på laboratoriet, og resultatet kan være klar dagen efter, at laboratoriet har modtaget prøven. Svaret fås på mail. Medanalysen bestemmes tørstof, sukker, træstof, råprotein, NDF samt FK af organisk stof.

Skårlægning og forvejring:

Målet ved forvejring er at frembringe et kvalitetsprodukt af god ensilage.
Undgå saftafløb ved ensilering og minimer tabet på mark og i silo.

Til ensilering i silo er målet:

• 32-37 pct. tørstof og en fortørringstid på en til maks. to døgn

Til balleensilering:

• 45-50 pct. tørstof
Som beslutningsstøtte for evt. vending og tidspunkt for sammenrivning bruges fortøringsprognosen, der på baggrund af brugerinput og lokale klimadata beregner udviklingen i tørstofindholdet 2 døgn frem.
Den ideelle behandling af græs på skår kan gennemføres således:
• Skårlægningen påbegyndes, når morgenduggen er væk. Derved udnyttes hele dagen til fortørring.
• Græsset afhøstes i 5-7 cm højde. Den laveste stubhøjde laves ved et lavt udbytteniveau, eller hvor der skal afgræsses næste gang.
• Afhøstning bør ske med et rent snit, og helst således at der er lidt grønne blade tilbage.
• Græsset bør stængelbrydes (kløvergræs behandles skånsomt) under afhøstningen, således at græsset fortørrer hurtigt.
• Skåret spredes på hele arealet i den samme arbejdsgang som det skårlægges.
• Under vanskelige fortøringsforhold, f.eks. hvor der er et stort udbytte, en fugtig bund bør græsset spredes og vendes yderligere 2-3 timer efter skårlægning.
• Når den ønskede tørstofprocent er opnået, rives græsset skånsomt sammen i et velformet skår.
Produktionsmålet ved slæt
Er at nå et højt udbytte af tørstof pr. slæt, og en fordøjelighed af organisk stof på 77-81, afhængig af strukturbehov i den samlede foderration.
På sædskiftearealer skal slætudbyttet være over 10.000 FE pr. ha og gerne højere.

OLE KRUSE

Planterådgiver
Tlf: 9615 3035
Mail: okr@fjordland.dk
Tilbage til nyhedsarkivet
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram