+45 96 15 30 00

24. maj 2023

Sortsvalg i vinterraps

Udbud af rapssorter kendes ikke ud fra fremavlsarealet som for kornafgrøderne, men kun hvad de forskellige forhandlere kan skaffe. Udbyttet og olieindholdet er naturligvis vigtigt, men de øvrige sortsegenskaber er også vigtige, og afhænger af forholdene på din bedrift.
Følgende tages i betragtning ved valg af sort i vinterraps:
Udbytte, kg frø og % olieindhold
Linie- eller hybridsort, pris på udsæden. Hybridsorter vælges ved stor rækkeafstand
Skulpeopspringsresistens, skal rapsen modne længe i marken er egenskaben vigtig
Kålbrok tolerance, ved tidligere kålbrok i marken kan sorter med denne egenskab vælges. Sorterne har ikke helt samme udbytte som sorter uden egenskaben
Tolerance for raps rødsot
Stængelstyrke, højde ved høst, lejesæd. Tidligere erfaringer med lejesæd, ønske om lav sort på grund af høstteknik mm.
Egnethed til tidlig eller sen såning. Hvis du på forhånd ved at rapsen skal etableres tidligt eller sent. Der kan også vælges to sorter, hvor der startes med den der er egnet til tidlig såning

PETER WESTPHAEL

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram