+45 96 15 30 00

23. august 2023

Spildkorn og græsser - tidlig bekæmpelse

Græsukrudt bliver et større og større problem – specielt i sædskifter med en stor andel vintersåede afgrøder. Græs kan være svært at bekæmpe i kornafgrøder. I bredbladede afgrøder er det typisk lettere at bekæmpe græsser. Dette gælder f.eks. i vinterraps, hvor man bør anstrenge sig for at få bekæmpet græsukrudtet så godt som overhovedet muligt – ikke kun af hensyn til rapsafgrøden, men også for at holde græsukrudtet i ave i hele sædskiftet. I år er der sket et stort spild i mange kornmarker pga. stormen først i august – derfor vil spildkorn skulle ofres endnu større opmærksomhed.
I september opnås en hurtig effekt på små planter, mens der hen i oktober, hvor græs og spildkorn er større – og vejret mindre optimalt – fås en langsommere virkning. Gold og blød hejre, rajgræs, almindelig rapgræs, agerrævehale og spildkorn kan bekæmpes effektivt med Agil eller Focus Ultra, såfremt der hos agerrævehale og rajgræs ikke er udviklet herbicidresistens. Agil er et fop-middel ligesom Topik og Primera Super, mens Focus Ultra er et dim-middel. Ofte ses Focus Ultra at have effekt mod bestande af resistent italiensk rajgræs og agerrævehale, som har resistens over for Topik. I Landsforsøg i 2022 har Focus Ultra haft en bedre effekt mod ital. rajgræs end Agil.

Brug af kerb i november, har god effekt på de fleste græsser. Vi ser dog ofte at Ital rajgræs ikke bliver bekæmpet tilfredsstillende alene med Kerb. Det skyldes at ital rajgræs kan vokse sig stort og kraftigt inden der kan anvendes Kerb. Det er ofte nødvendigt at påbegynde bekæmpelsen i en tidlige fase.
Hvor der er problemer store mængder af græsser (specielt Ital rajgræs), anbefales brug af Focus Ultra min. èn gang i den tidlige vækstfase.

Spildkorn bekæmpes med 0,20-0,5 l Agil/ha + spredeklæbemiddel (mindst dosering ved vårbyg og størst dosering ved vinterrug).

Hvor der desuden er behov for bekæmpelse af grove græsser anvendes 0,8 – 1,5 l Focus Ultra + 0,5 l Dash

Forsøg og praksis viser, at Agil er lidt bedre mod spildkorn end det normale 1:2 vekselforhold mellem Agil og Focus Ultra. Agil må bruges i en splitsprøjtning om efteråret. Focus Ultra har netop fået udvidet sin godkendelse til også at omfatte en splitbehandling med 2 x 0,5-1,0 l pr. ha med minimum 7 dages interval. Skal der anvendes højere dosering end 1 l pr ha mod eksv. ital. rajgræs må Focus Ultra kun anvendes 1 gang pr. vækstår.


Se i øvrigt alle muligheder for ukrudtsbekæmpelse efterår i raps i linket:
Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps om efteråret (middeldatabasen.dk)
Har du behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram