+45 96 15 30 00

6. marts 2024

Sprøjtning mod ukrudt i vintersæd, der er behandlet i efteråret, eller hvis der er meget græsukrudt

I efteråret 2023 var det vanskelig at få behandlet vintersæden mod ukrudt, og der er flere ubehandlede marker end normalt. Der er også marker som kun er delbehandlet med f.eks. Mateno Duo eller marker hvor effekten har været utilstrækkelig.
Det er meget vigtigt at komme tidligt ud med ukrudtsbekæmpelse i disse marker, da effekten er bedst på småt ukrudt.
De fleste midler har god effekt så snart ukrudt og afgrøde er i vækst og der ikke er nattefrost i dagene omkring behandlingen. Du kan se at afgrøden er i vækst, hvis der er nye hvide rødder på planterne.

Det milde vejr i februar har gjort at ukrudt er i vækst, og det er muligt at få overblik over hvilke arter der skal bekæmpes. Du kan bruge Cossack-Vejret til hjælp til at vurdere hvornår det er tid til din tidlige ukrudtssprøjtning.

Find Cossack-Vejret her

LÆS MERE
Bekæmpelsesmuligheder i vinterhvede, vinterrug og triticale:
Er enårig rapgræs det væsentligste græsukrudt, giver Atlantis OD den mest målrettede bekæmpelse, men er ikke så bred en løsning. Derfor vil f.eks. 0,5-0,75 l Cossack OD eller 130-150 g Broadway/ 37,5-50 g Rexade + 0,3 l Atlantis OD pr. ha ofte være egnede løsninger, hvor der også er behov for en god effekt mod enårig rapgræs. Det anbefales i ubehandlede marker at tilsætte 0,05-0,075 l DFF pr. ha til græsukrudtsløsninger i foråret for at forstærke effekt mod agerstedmoder.

Mod en stor bestand af gold hejre anbefales en splitbehandling med 2 gange 110 g Broadway pr. ha med første sprøjtning så snart væksten er i gang og igen ca. 10-14 dage efter. Ved 2. splitbehandling kan Broadway erstattes med 30 gram Rexade. Er bestanden mere begrænset, eksempelvis langs skel og hegn, vil 165 g Broadway/50 g Rexade eller 130-150 g Broadway/37,5-45 g Rexade + 0,3 l Atlantis OD pr. ha være tilstrækkelig. Blød hejre er lettere at bekæmpe, så én behandling er normalt tilstrækkelig.

Væselhale lader sig ikke bekæmpe tilfredsstillende med hverken Atlantis OD, Cossack OD eller Broadway. En tidlig sprøjtning med en ikke for grov forstøvning og forholdsvis stor vandmængde, så der kan opnås en god dækning, giver størst chance for at opnå en rimelig effekt. Der er ingen mulighed for at reducere dosis. Ved tilsætning af flydende kvælstofgødning (10 kg N) er der en vis chance for at forbedre effekten. Tilsætning af flydende N giver en risiko for svidning, og bør kun ske i vinterhvede.
Ved meget tætte bestande af væselhale bør nedvisning og omsåning med vårsæd stærkt overvejes.
Bekæmpelsesmuligheder i vinterbyg
Eneste middel med effekt på græsukrudt i foråret er Hussar Plus OD i vinterbyg. Effekten er dårlig og begrænset til rajgræs og vindaks og den maksimale dosis er 0,05 l Husar Plus OD evt. suppleret med DFF (hvis det ikke er anvendt i efteråret) mod agerstedmoder eller Primus mod burresnerre. Temperaturen skal være noget højere for at Husar har effekt.

Se i øvrigt følgende link for andre løsninger:
Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede om foråret (opfølgning af efterårsbehandling) 

Ukrudtsbekæmpelse i rug om foråret (opfølgning af efterårsbehandling) 

Ukrudtsbekæmpelse i vinterbyg om foråret (opfølgning af efterårsbehandling) 
Har du spørgsmål eller behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

PETER WESTPHAEL

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram