+45 96 15 30 00

17. august 2022

Stubbearbejdning

Stubbehandling med tunge jordbehandlingsredskaber er en både tidskrævende og energikrævende process. Bl.a derfor er anbefalingen ofte – ”Lad være”. Der kan dog være undtagelser.
Der kan være forskellige formål med stubbehandling efter høst:
Bekæmpelse af rodukrudt. Kvik, tidsler, padderokke m.fl.
Bekæmpelse af frøukrudt og græsukrudt
Opblanding af halm og afgrøderester
Bekæmpelse/forstyrrelse af snegle
Udjævning af spor i marken
Lave såbed for efterafgrøder
Rodukrudt
Bekæmpelse af kvik og tidsler sker mest effektivt ved anvendelse af glyphosatprodukter. Gentagne stubbehandlinger i et tørt efterår, kan dog være medvirkende til at holde bestanden i ave.
Agerpadderokke er en art i fremgang, og bør mange steder ofres større opmærksom hed. Roundupbehandling har ingen effekt på padderokke.
Mulighederne er bekæmpelse i kornafgrøden med MCPA eller andre hormon-midler, fuld gennemskæring efter høst og vinterpløjning. Alle 3 metoder virker nogenlunde på samme niveau, og skal tænkes ind i en udsultningsstrategi. Er det slemt, bør alle 3 virkemidler benyttes 2-3 år i træk (der skal så være vårsæd i marken).
Frøukrudt og græsukrudt
Stub behandling efter høst er normalt ikke den rette metode til bekæmpelse af alm frøukrudt og græsukrudt. Det er som regel mere effektivt at lade stubben ligge urørt, fremfor at begrave – og dermed konservere ukrudtsfrøene. En undtagelse er bekæmpelse af Gold Hejre, hvor 2-3 harvninger i efteråret har vist en ret stor effekt.
Opblanding af halm og afgrøderester
Opblanding er med til at accelerere omsætning af organisk materiale. Vær opmærksom på at det ofte er tilstrækkelig at det organiske materiale kommer i kontakt med jordens mikroorganismer – det behøver ikke at blive fuldstændig opblandet i jorden.
Bekæmpelse af snegle
Vi ved erfaringsvis at stubbehandling - f.eks. før såning af raps – giver en positiv effekt på snegleangreb. Det kan være enten før såning uden forudgående pløjning eller forud for pløjning. Det er ikke altid tilstrækkelig, hvor der er mange snegle, men det har helt klart en effekt.
Snegle elsker raps, men angreb ses også hvert år i nysået vintersæd. Snegle er altid mest aktive i leret og knoldet jord i år rigelig nedbør. Dog kan snegle også optræde andre steder – så hvis du tidligere har erfaret problemer med snegle på et areal er det ret sandsynligt at der kan optræde igen.
Udjævning af spor i marken
Udbringning af gylle eller anden færdsel med tunge maskiner kan give store spor i marken, som det kan være formålstjenligt at få jævnet.
Såbed til efterafgrøder
Mange anvender en stubharve med påmonteret såmaskine til etablering af efterafgrøder. Når der laves en form for jordbeabejdning, er det væsentlig lettere at få en god etablering af efterafgrøderne sammenlignet med udspredning ovenpå jorden.


Vær OBS på at hvor der efterfølgende skal være vårsæd, må der generelt ikke laves stubbehandling i det tidlige efterår. Undtagelsen er i forbindelse med etablering af efterafgrøder, eller hvis man er autoriseret økolog. Ellers gælder de jB bestemte regler for jordbehandling:
JB 7 og 8 kun efter 1. oktober
JB 5,6 og 11 efter 1. december
Jb 1-2-3 og 4 efter 1. februar
Kontakt din planterådgiver, hvis du har brug for sparring...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram