+45 96 15 30 00

15. juni 2023

Svampe og skadedyr i vårbyg

Vårbyg
Vi ser så godt som ingen svampe ude i markerne pt. Alle dyrkede sorter er resistente mod meldug. Skoldplet og delvis bladplet kræver fugtige forhold, så disse sygdomme skal der ikke behandles imod. Bygrust kan dog trives rigtig godt under tørre og varme forhold. Der er endnu kun fundet yderst begrænsede angreb af bygrust selv om alle dyrkede sorter er modtagelige (se i øvrigt artikel ”Nyt fra registreringsnet”).

Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter frem til vækststadie 65 (blomstring) ved over 10 procent angrebne planter. De fleste af de dyrkede sorter er modtagelige.

Det tørre vejr medfører at bygrust og i modtagelige sorter også bygbladplet er målet for evt. bekæmpelse. Der kan derfor i mange marker anvendes billige midler med god effekt mod rust. Jo senere bekæmpelse jo lavere dosis er nødvendig.

Der er ikke fundet angreb af Ramularia. Bekæmpelse målrettet Ramularia anbefales ikke, da år med betydende angreb er meget sjældne, og der skal benyttes meget høje doser af Propulse for at få tilstrækkelig effekt.

Det anbefales at de mest tørkeramte marker ikke behandles mod svampe. I øvrige marker anbefales følgende:

0,3 l/ha Orius Gold eller 0,25 l/ha Folicur Xpert ved forebyggelse af bygrust
Eller
0,2- 0,25 l/ha Comet Pro hvor der også ønskes effekt mod byg bladplet

Øvrige løsninger kan ses her.

Vi har i de sidste 2-3 uger kunnet finde bladlus i mange marker – men de er først nu ved at eksplodere. Mange vårbygmarker er derfor nu ved at være klar til bekæmpelse med 25-40% planter med lus.

I nogle marker er der desuden mange kornbladbillelarver. Der er fundet op til 50 procent strå med larver. Den vejledende bekæmpelsestærskel er 0,5-1,0 larve pr. strå indtil omkring begyndende skridning, hvorefter bekæmpelse ikke længere anbefales.

Til bekæmpelse af bladlus i vårsæd kan anvendes:

0,05 - 0,125 kg Pirimor 500 WG.

Den lave dosis anvendes i tynde marker hvor det er lettere at ramme lusene. Pirimor skåner nyttedyr, så der er mindre risiko for, at bladlusene igen opformerer sig i marken.

Ved mange kornbladbillelarver anbefales pyrethroider:

0,15 kg Lamdex eller 0,075 kg Kaiso Sorbie, eller 0,1 l Mavrik

Evt. kan der anvendes en blanding af Pirimor med et af disse midler i reduceret dosis, dvs. f.eks. 0,05 kg Pirimor + 0,1 kg Lamdex.
Skadedyrsmidler kan fint blandes med et eventuelt svampemiddel.

I tætte marker er det vigtigt at anvende meget vand og langsom kørsel, så sprøjtevæsken kan trænge ned i afgrøden til bladlusene, der opholder sig på stråene i jordoverfladen og under de nedre blade.
Svampesygdomme og skadedyr i havre
Vi ser pt ingen svampeangreb i havre, og vurderer derfor at bekæmpelse af svampe i havre ikke vil være rentabelt. Hvor det er ambitionen at producere grynhavre, vil det dog være lettere at høste en kvalitet der kan godkendes hvis der behandles med et svampemiddel.

Fra registreringsnet uge 24: Angrebene af svampesygdomme er svage. Der er kun fundet meldug i 2 tilfælde nemlig i Symphony (5 pct. angrebne planter) og Dominik (0,1 pct. angrebne planter). Meldug anbefales i modtagelige sorter bekæmpet til vækststadie 65 (blomstring) ved over 50-75 procent angrebne planter. Sorterne Delfin og Scotty er resistente mod meldug.

Grynhavre kan f.eks. behandles med:
0,2 - 0,25 l/ha Propulse eller 0,3 l/ha Orius Max

Se øvrige forslag til svampebekæmpelse i havre her.

Angrebene af bladlus har bredt sig i den forløbne uge. Bekæmpelsestærsklen på mindst 40 procent angrebne strå er overskredet på ca. 15-20 procent af lokaliteterne.

I nogle marker er også mange kornbladbiller. Der er fundet op til 70 procent strå med larver. Den vejledende bekæmpelsestærskel er 0,5-1,0 larve pr. strå indtil omkring begyndende skridning, hvorefter bekæmpelse ikke længere anbefales. Udviklingen af skadedyr i havre følger ofte udviklingen i vårbyg og bekæmpelse sker som beskrevet under vårbyg.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen ti at kontakte din planterådgiver...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram