+45 96 15 30 00

18. maj 2022

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i rug

Konklusioner
- I 2022 er angreb af skoldplet og brunrust mindre end normalt.
- Skoldplet. Evt. bekæmpelse skal afsluttes nu.
- Brunrust. Evt. bekæmpelse kan være aktuel indtil stadie 69. (afsluttet blomstring).
- Hold øje med trips i skridningsfasen.

Det relativ tørre og kolde forår i 2022 har medført at niveau for svampe i rug er mindre end normalt. Mange marker er her i uge 20 i begyndende skridning eller under skridning, stadie 51 – 55.
Skoldplet
I de fleste marker er der fortsat lave angreb af skoldplet. Skoldplet sidder fortsat overvejende på de nedre blade i markerne. Skoldplet kan fortsat udvikle sig i marker der får nedbør eller vandes, mens risiko i marker uden vand / nedbør er minimal.
Evt. bekæmpelse anbefales afsluttes under skridning (stadie 55).
Brunrust
Der er fortsat meget lave angreb af brunrust på landsplan. Brunrust fremmes af varmt vejr. Brunrust bekæmpes ved over 10 procent angrebne planter til vækststadie 69 (afsluttet blomstring). (15-22°C er optimum) og bladfugt (kolde nætter med dug). Ved optimale forhold er inkubationstiden (tiden fra smitte til symptomer ses) ned til 5-6 dage.

Forslag til evt. svampemidler.
Til bekæmpelse af skoldplet / brunrust kan f.eks. anvendes 0,3-0,35 l Prosaro EC 250 eller 0,4 Folicur Xpert. Vær ved brug af midler med nye etiketter og navne opmærksom på de nye triazolregler.
Trips. Hold øje med trips i begyndende skridning
I begyndende skridning bør man være opmærksom på trips i rugmarkerne. Skadetærsklen er 0,5-1 mørke trips pr. øverste bladskede på aksbærende strå.

Bekæmpelse skal udføres lige før begyndende skridning i vækststadie 45. Evt. bekæmpelse er kun aktuel i sent udviklede marker, da mange marker allerede er i stadie 51 – 55.

Følgende pyrethroider og doser kan anvendes til bekæmpelse af trips: 0,15 kg pr. ha Lamdex, 0,075 kg Kaiso Sorbie eller 0,1-0,15 l pr. ha Mavrik. Mavrik har afløst Mavrik Vita, der kun må anvendes og opbevares indtil 15. juni 2022.

SVEN ERIK PINDSTRUP

Planterådgiver
Mail: sep@fjordland.dk
Tlf: 9615 3038
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram