+45 96 15 30 00

11. maj 2022

Svampebekæmpelse i hvede 2022

De fleste hvedemarker befinder sig nu i stadie 32, hvor 2. knæ kan mærkes, og hvor det tredje øverste blad er fremme. Det er herfra vi skal til at tænke på svampebeskyttelse af hveden. Hveden inddeles i tre modtagelighedsgrupper primært for septoria, hvor der for gruppe 2 og 3 skal tælles nedbørsdage eller timer med bladfugt netop fra stadie 32.
I tabellen herunder ses at de meget almindelige sorter: Informer, Rembrandt Extase og Momentum, samt blandingen Wheat Mix 221 er i gruppe 2 og Chervignon, Graham, Lili og Skyscraper, der er lidt mere septoriamodtagelige, er i gruppe 3. Fælles for gruppe 2 og 3 er, at septoriasvampene kan smitte ved fire dages nedbør over 1 mm pr dag eller 20 sammenhængende timer med bladfugt.
Derfor skal du notere regnvejrsdage i kalenderen fra nu, så du er klar til at beskytte hveden mod svampeangreb når tærsklen er overskredet. I sorten Pondus og i blandingerne Allround Mix og Power Mix, som er i modtagelighedsgruppe 1, skal du tælle fem nedbørsdage eller 20 timers bladfugt fra stadie 37 – hvor fanebladet er synligt.
Der går ca 20 dage fra smitten sker, til du kan se septoria på bladene.
Brug CropManager til at følge antallet af timer med sammenhængende bladfugt.
Ved overskridelse af ovenstående tærskel anbefales at bruge 0,25 - 0,3 l/ha Proline Xpert eller Prosaro.
Til bekæmpelse af septoriasvampene fra stadie 37-39, hvor fanebladet er helt eller delvist udfoldet, anbefaler vi at bruge Balaya. Dosis skal afhænge af sortens modtagelighed og smittetrykket. Fanebladsbeskyttelsen er den vigtigste, og som det ses i SEGES’ lagkagediagram, er det i T2 behandlingen, at ca. halvdelen af bruttomerudbyttet gemmer sig. Følg registreringsnettet for ugentlige opdateringer af angrebsgraden for septoria.
Fortsætter det tørre vejr, og dermed det lave smittetryk, kan vi klare os med reducerede doser af Balaya. Omvendt er der endelig nedbør i vejrudsigten, og det vil selvfølgelig øge smittepresset. Tidligere års forsøg viser, sammen med det lidt lavere smittetryk vi har i vores del af landet, at vi kan klare os med doser omkring den halve liter Balaya pr ha i stadie 39 – husk at Balaya ikke må avendes efter stadie 40.
Snak med din planteavlskonsulent om det endelige niveau for netop dine marker.
Som det er skrevet før, her i Fjordland.Mark, skal du være opmærksom på triazolregnskabet og at en del svampemidler udgår her i 2022, så husk at finjustere strategien i samarbejde med din planteavlskonsulent, som kender dine forhold, så du kan udnytte et evt. lager af svampemidler bedst, uden at overskride den tilladte mængde, men så du samtidig får en optimal beskyttelse.
Strategien for svampebekæmpelse i stadie 55-59, ved begyndende skridning, skal netop i år sikre at du får brugt dine lagre af triazolholdige svampemidler, samtidig med at du får den nødvendige beskyttelse mod septoria og gulrust, som ofte begynder at vise sig til den tid. Aksbeskyttelsen som også kaldes for T3 skal ved almindeligt septoriatryk bygges op omkring Propulse, som er næstbedst mod septoria, suppleret med et middel med god effekt mod rust, f.eks. Folicur eller Comet Pro.
Er du i tvivl om middel, dosis, timing, sort, triazolregnskab, nedbør og bladfugt, så snak med din planteavlskonsulent, så I sammen kan lægge en solid strategi.
Septoriasvampene, Seges
Gulrust, Seges
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram