+45 96 15 30 00

27. april 2022

Svampebekæmpelse i vinterraps – det er NU

Fjordland anbefaler:
0,4 Pictor Active + 0,3 Orius Max (suppleres med Propulse ved en eventuel 2. sprøjtning)
Eller
0,5 Propulse + 0,2 Orius Max (suppleres med Pictor Active ved en eventuel 2. sprøjtning)
Sprøjtetidspunkt
Det bedste bekæmpelsestidspunkt mod knoldbægersvamp er oftest i vækststadium 65. Vækststadium 65 er tidligere end de fleste tror. På dette tidspunkt ser marken ret gul ud på afstand, men slet ikke fuldstændig gul. Kigger man på planterne, er 50-60 procent af blomsterne på hovedskuddene åbne.
I vækststadium 65 fås samtidig god effekt mod nye angreb af gråskimmel og en god sideeffekt mod skulpesvamp. Det bedste tidspunkt at bekæmpe skulpesvamp er egentlig ved afblomstring, men her er effekten mod de øvrige svampesygdomme ringere. Bekæmpelse i vækststadium 65 er derfor ofte et godt ”kompromis”.
Figur 1: Raps i st. 65 50-60% af blomster på hovedskud udsprunget. billedkilde: SEGES
1 eller 2 behandlinger?
Der er de senere år udført landsforsøg med to behandlinger under blomstring (st. 65 og 10-14 dage senere) contra en enkelt behandling i vækststadium 65 eller 14 dage senere. I flere forsøg har der været betaling for 2 behandlinger, men der findes flest forsøg, hvor 1 behandling har været bedst. 

To behandlinger kan være aktuel ved vedvarende fugtige forhold under blomstring og hyppig rapsdyrkning i marken.
Løsningsforslag
De viste løsninger må senest anvendes i vækststadie 69 (blomstring afsluttet, skulperne synlige). Juventus må dog kun anvendes i vækststadie 65.
Der er mange jævnbyrdige løsninger og mange blandingsmuligheder. Den gamle løsning Amistar + Orius Max 200 EW kan stadig anvendes, men ved meget kraftige angreb af knoldbægersvamp er andre løsninger stærkere jævnfør nedenstående tabel.

Pictor Active indeholder en høj mængde aktivstof, idet 1,0 l indeholder 0,3 kg Cantus + 1,25 l Comet Pro, dvs. 160 procent dosis. Der er derfor angivet 60 procent normaldosis af Pictor Active i tabel 1.
Såfremt det fortsat er helt usædvanlig fugtigt, og man har haft hyppig raps i sædskiftet, kan der være behov for en supplerende behandling. Anvend ved to behandlinger 70 procent normaldosis i vækststadium 65 og 50 procent dosis ved den supplerende behandling.

Udføres der to behandlinger, er det nødvendigt at være opmærksom på det maksimalt tilladte antal behandlinger med de enkelte midler, minimum antal dage mellem 2 sprøjtninger samt maks. doser og sprøjtefrister. Bl.a. skal man være opmærksom på, at Propulse kun må anvendes 1 gang pr. vækstsæson i raps. Pictor Active må anvendes maks. 2 gange, men ved 2 behandlinger må der maks. anvendes 0,5 l/ha pr. gang.
Ikke alle midler er godkendt mod alle svampesygdomme. Det kan skyldes mindre god effekt eller mangel på forsøg med angreb, der kan belyse effekten.

Effekter
Det fremgår, at Amistar/Mirador og Amistar Gold/Greteg Star har svagere effekt på knoldbægersvamp end de øvrige løsninger.
Det fremgår, at Amistar/Mirador og Amistar Gold/Greteg Star har svagere effekt på knoldbægersvamp end de øvrige løsninger.
Sprøjteteknik
Ved svampesprøjtning er det vigtigt at få en god dækning af hele planten også på de nederste blade, hvilket med konventionel sprøjteteknik betyder langsom kørsel og minimum 250 l vand og helst 300 l vand pr. ha. Mest vand benyttes ved sprøjtning på tørre planter.

Ved sprøjtning ønskes der både effekt på kronblade, som endnu ikke er faldet af, og effekt på løvbladene. Anvend f.eks. 260 l vand med en 03 lavdrift/refleks/kompakt luftinjektionsdyse, 3,5 atm. og 6 km/t eller 290 l vand med en 04 lavdrift/refleks/kompakt luftinjektionsdyse, 2,5 atm. og 6 km/t.

TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram