+45 96 15 30 00

15. juni 2023

Tænk IPM ind i næste års markplan allerede nu

IPM står for Integrated Pest Management. Det er en samlet betegnelse for det tiltag der kan bruges til at forebygge og bekæmpe problemer med f.eks. ukrudt. Når man kigger rundt i det tørkeramte danske agerland, kan man mange steder se andet end afgrøder på markerne. Det er særligt genstridigt græsukrudt som f.eks. italiensk rajgræs der kigger hen over afgrøden. Ofte i foragre men desværre også flere steder i resten af marken. Det kan også være kolonier af tidsler eller andet der volder problemer. Fælles for de problemer der måtte være er, at de ofte vokser sig større med tiden, medmindre der gøres en målrettet indsats mod dem.
I mange år har løsningen ofte været noget der kunne puttes i en sprøjte, men øget fokus på landbrugets brug af planteværnsmidler, udbredelsen af resistens hos flere ukrudtsarter samt at antallet af godkendte midler svinder ind, er det nødvendigt at tage andre metoder i brug. Metoder som ofte kædes sammen med IPM. Er der f.eks. begynde problemer med græsukrudt i forageren i en mark hvor der var planlagt vintersæd, kan en omhyggelig pløjning kombineret med en senere såning i den yderste del af marken reducere dette problem markant. Er det derimod hele marken bør der enten såes sent i eller endnu bedre vælge en vårafgrøde. Under alle omstændigheder bør tidlig såning af vintersæd undgås.

Det kan også ske at der er problemer med græsukrudt i en mark, hvor der skal være en efterafgrøde. Det kan være problematisk, hvis efterafgrøden skal etableres umiddelbart efter høst. Årsagen er at mange græsfrø går i spirehvile når de kommer blot få cm ned i jorden og problemet dermed blot gemmes til senere. Det bedste man kan gøre, er at lade stubben ligge urørt efter høst da de fleste frø enten bliver spist, rådner eller spirer når de ligger på overfladen. Når tiden så er inde til at næste afgrøde skal etableres, hvad enten det er sent sået vintersæd eller vårsæd, kan udsædsmængden med fordel øges for at sikre en bedre konkurrence overfor ukrudtet.

Er du i tvivl om hvorvidt du har et problem der kræver særligt fokus eller du allerede nu kan se at du har udfordringer som kræver en ændring af f.eks. din efterafgrødeplan, så hiv fat i din konsulent. Vi vil hellere end gerne hjælpe dig og kommer gerne ud på et ”før høst markbesøg”.
Kontakt os hvis du har brug for sparring

NIKOLAJ Ø. WAGNER

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram