+45 96 15 30 00

23. november 2022

Tid til at få lavet stærekasser

Markarbejdet er for største parten overstået for efterårssæsonen. Det er i løbet af vinteren der med fordel kan laves og opsættes stærekasser til forebyggelse af angreb af stankelbenslarver. Stankelbenslarver kan ikke bekæmpes kemisk. Der er ingen midler med godkendelse, og tidligere anvendte midler havde lav effekt.

Det er dog muligt at begrænse problemet ved at bruge stære som skadedyrsbekæmper. Stæren lever i størstedelen af året som insektædende, og søger sin føde omkring reden. Derfor kan mængden af stankelbenslarver og andre skadevoldende insekter begrænses ved at opsætte stærekasser ved marker der ofte er hårdt ramt af sådanne angreb.

Stærekasser kan udformes på mange måder, men et godt udgangspunkt er følgende råd:
Brug ikke-imprægneret træ – fx fyr, gran eller lærk.
Bundens indvendige mål bør være mindst 15x15 cm.
Indgangshullets størrelse bør være 5 cm i diameter.
Dybde fra indgangshullets underkant, til kassens bund bør være mindst 21 cm.
Der bør være et hul i kassens bund, så evt. regnvand kan løbe ud og forhindre, at stæreungerne bliver våde.
Placer kasserne så fuglene har fri indflyvning, minimum 2-3 m over jorden.
For at få effekt i det følgende dyrkningsår bør kassen opsættes før 15. marts
Ca. 5-7 stærekasser pr. ha.
Flere landmænd har med succes involveret den lokale skole, fritidsordning eller lignende i fremstillingen af stærekasser. Hvor landmanden køber materialerne og eleverne så bygger kasserne.

Effekten af stærekasserne vil ikke kunne ses med det samme, men mængden af stankelbenslarver bør over tid mindskes.
Grib muligheden og forebyg angreb af stankelbenslarver...

JENS CHRISTIAN LUNDGAARD

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram