+45 96 15 30 00

25. oktober 2023

Tid til mark- og gødningsplanlægning

Som bekendt kom der til 2023 nye regler, man skal overholde for at få tilskud – de har tidligere være omtalt her i Fjordland.Mark. 

De vigtigste er:

4% ikkeproduktive arealer (Brak) gælder for alle med et omdriftareal.
35% af markerne skal have nye afgrøder hvert år (over 10 ha)
Højst samme afgrøde 3 år i træk (over 10 ha)
Rotationsbetingelser kan de fleste produktionslandbrug leve op til uden videre, det kan dog straks være mere udfordrende for mindre brug med under 15-20 ha.

Man bør gennemtænke hvor det er mest optimalt at placere sine brakarealer. Generelt bør det være hvor udbyttet er mindst eller hvor omkostningerne er størst. Små ukurante stykker eller kiler på større stykker er oplagte brakemner. Nogle vil måske løse problemet ved at leje jord til brak hos en kollega. Tænk over hvordan du bedst kommer i mål med brakken så du er klar til at tage en diskussion med din rådgiver.

Tænk også over om du skal braklægge ud over de obligatoriske 4%, hvilket vil udløse et supplerende tilskud på kr. 2740 pr ha.
I 2024 forventer vi, at der bliver et ekstra tilskud til bestøverbrak, på 1500 kr. pr. ha. Det vil sige at hvis du har brak ud over de 4%, og udlægger det som bestøverbrak (min 3 nektar producerende arter) vil du kunne hente en støtte på arealet på 6140 kr. pr. ha. 1900kr. (hektarstøtte) 2740kr. (Biodiversitet) 1500kr. (bestøverbrak)

Du kan dog max braklægge 50% af dit jord.

Efterafgrøder

I 2024 er der nye krav til målrettet efterafgrøder. På kortet herunder kan du se hvordan de nye regler rammer dig.

Der er stadig krav om husdyrefterafgrøder (genneralle krav 14,7 %) det er derfor vigtigt, at du gør dig overvejelser om, hvor efterafgrøder kan ligge i din markplan.
En efterafgrøde skal være efterfulgt af en forårssåede afgrøde. Tidlig såning af korn, mellemafgrøder og frivilligt kvotetræk kan stadig benyttes, til at opfylde krav.

Afgrødevalg

Ved afgrødevalg, er det selvfølgelig vigtigt at alle regler vedr. brak, antal afgrøder og efterafgrøder kan overholdes.

Forhør dig hos et par foderstoffer hvilke afgrøder der efterspørges lige pt. og hvilken pris (og øvrige betingelser) der kan handles til nu.

Kan du eventuelt handle korn med en nabo – dette gælder hvad enten du er køber eller sælger. Der kan ofte være noget at tjene for både sælger og køber.

Efterafgrøder – skal der vælges andre løsninger end tidligere – der er mange muligheder.

Er der behov for spredning af arbejdsopgaver både i forbindelse med etablering og høst?

Oversigt over grovfoderbeholdning – skal der opbygges ekstra lagre i kommende sæson?

Gødskning

I disse tider med meget svingende gødningspriser, kan man overveje alternativer – spildevandsslam, biofiber, komposteret have/park affald eller andet? Det er ligeledes vigtigt at vide hvilke gødninger du kan få, og til hvilke priser gødningerne kan købes. Kan du eventuel spare på P og K – et godt udgangspunkt til at svare på dette er jordprøver der ikke er over ca. 5 år gamle. Ikke alle vil have en økonomisk fordel af at gøde helt op til normen.

Tjek op på dine aftaler om køb/salg af husdyrgødning eller andre organiske gødningsprodukter.
Produktion af husdyr i 23/24
Eventuel e-kontrol
Lagerstatus på husdyrgødning
Lagerstatus på handelsgødning

Planteværn

Hvor godt lykkedes behandlingerne i det forgangne år. Er der behov for at gøre noget anderledes til næste sæson. Lav gerne en optegnelse over ukrudt der ikke blev bekæmpet godt nok i 2023. Alle observationer fra den forgangne sæson, vil være med til at gøre planen bedre år for år.

Tjek kemi rum for ulovlige pesticider
Lageropgørelse over lovlige midler der kan anvendes i næste års sprøjteplan.

Ikke to bedrifter er ens. Der er individuelle forhold hos jer alle der skal tages i betragtning og jo bedre vi kender disse forhold desto bedre kan vi sammen lave en god plan der netop er tilpasset din bedrift. Så se at få bestilt tid til årets markplanlægning.
Har du brug for sparring om sortsvalg, gødning, strategi eller andet, er du velkommen til at kontakte din planterådgiver...

SØREN KVISTGAARD VINDELBO

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram