+45 96 15 30 00

22. februar 2023

Tidlig ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede

Det er en god ide at overveje ukrudtsbekæmpelsen i vinterhveden
Selvom vi måske ikke er helt overbevist om at vinteren er ovre - så kan det være godt at gøre sig nogle overvejelser om ukrudtsbekæmpelsen i vinterhveden - allerede nu.

Det kan være på sin plads at starte ukrudtsbekæmpelsen inden ret længe. Hvis hveden er sået tidligt, altså i begyndelsen af september, så du undgår at græsukrudtet bliver for stort. Eller måske har du marker hvor du af en eller anden grund ikke fik ukrudtsbekæmpet i efteråret. Den forholdsvis milde vinter har også givet græsukrudtet gode muligheder for at vokse. Specielt enårig rapgræs, som kan blomstre selv i mildt frostvejr, og hejrearterne skal bekæmpes så tidligt som muligt. Erfaringer med større bestande af f.eks. burresnerre, kamiller, storkenæb og kornblomst skal også udløse en tidlig opfølgende indsats.

Har du fået lavet en god solid efterårsbekæmpelse, og har du hverken agerrævehale, væselhale, hejre, vindaks og stort enårig rapgræs samt ovennævnte tokimbladede arter, så kan du bedre vente på rigtigt forår og højere temperaturer.

Nedenfor er vist en tabel efter SEGES INNOVATION med foretrukne midler som løsning mod problemgræsser og tokimbladet ukrudt:

Fjordland planteavl anbefaler derfor som følgende:

Mod agerrævehale:

165-220 g/ha Broadway* + 0,5 l/ha PG26N 
eller blanding af 0,3-0,4 Atlantis OD + 110-130 g/ha Broadway* + 0,5 l/ha PG26N

Mod væselhale:

130 g/ha Broadway* + 0,5-0,7 l/ha Atlantis OD + 0,5 l/ha PG26N 
- løsningen er dog ikke fuldstændig effektiv, og ved massive bestande anbefales ompløjning.

Mod hejrearterne:

Gold hejre: splitbehandling med 10-14 dages mellemrum 2 x 110 g/ha Broadway* + 0,5 l/ha PG26N 
Blød hejre: 165 g/ha Broadway* + 0,5 l/ha PG26N

Mod enårig rapgræs:

0,3 l/ha Atlantis OD + 37,5 – 50 g/ha Rexade 440** + 0,5 l/ha PG26N, eller 
0,3-0,4 Atlantis OD + 110-130 g/ha Broadway* + 0,5 l/ha PG26N

Mod vindaks:

0,5 – 0,7 l/ha Cossack OD + 0,5 l/ha Renol 
eller 0,3 l/ha Atlantis OD + 37,5 – 50 g/ha Rexade 440** + 0,5 l/ha PG26N 
eller 0,3-0,4 Atlantis OD + 110-130 g/ha Broadway* + 0,5 l/ha PG26N

Mod rajgræs:

0,5 – 0,7 l/ha Cossack OD + 0,5 l/ha Renol eller 
0,3 l/ha Atlantis OD + 37,5 – 50 g/ha Rexade 440** + 0,5 l/ha PG26N
*-husk restriktioner på Broadway ift. vækststadie: max dosis indtil st. 29 er 130 g/ha, max dosis indtil st. 32 er 165 g/ha, max dosis indtil st. 39 er 220 g/ha.
**- husk max dosis af Rexade 440 er 37,5 g/ha indtil st. 29.
Den tidlige bekæmpelse af især græsukrudtet kræver gode forhold, og der er visse forbehold du skal tage, i forbindelse med frostvejr og lave døgn-middel-temperaturer. Let morgenfrost på selve behandlingsdagen har mindre betydning, bare der efter sprøjtningen er gode dag- og nattetemperaturer.

Nyere forsøg og afprøvninger viser ofte at tilsætningen af 10 kg flydende N som additiv øger effekten på væselhale, agerrævehale og rajgræs.

Husk at kemiske løsninger ikke er den eneste vej ud af ukrudtsproblemer. Se bl.a. SEGES INNOVATIONS hjemmeside om IPM. 
Er du i tvivl om hvilke løsninger du skal bruge, eller er du i tvivl om hvornår der er begyndende vækst i ukrudtet og hvornår forholdene er optimale, så tag fat i din planterådgiver.
Væselhale
Væselhale
Enårig rapgræs
Ital. rajgræs
Ital. rajgræs

Lars B. Andreasen

Planterådgiver
Mail: lba@fjordland.dk
Tlf: 9615 3031
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram