+45 96 15 30 00

3. april 2024

Tilpasning af gødningsstrategien i et vådt forår

Thomas Gram beskrev i uge 8 forskellige strategier for tildeling af gødning i de forskellige afgrøder. Jeg vil derfor ikke komme ind på disse specifikt.

Men her er tre punkter du skal være opmærksom på ift. gødskning i et meget fugtigt forår.
Selvom mange marker blev godt etableret i efteråret, har den megen nedbør svækket rodnettet på mange marker, og der har været behov for tidlig gødskning med moderate gødningsmængder. Husk fokus på Svovl og Kali i forår 2024, da det ekstraordinære regnfulde efterår og vinter, kan have medført større udvaskning af svovl og kali end normalt.
I svage hvede marker hvor omsåning af større arealer overvejes skal du være opmærksom på gødningskvoten i den mulige nye afgrøde. Her kan en tredeling af gødningen være en god løsning, for at undgå at stå med en overgødskning hvis afgrøden skiftes til f.eks. vårbyg. Husk at alle marker kontrolleres for korrekt afgrøde med satellit.
Mange vinterrapsmarker blev sået tidligt i efterår 2023 og opnåede en kraftig udvikling i efteråret. Der er ofte en god sammenhæng mellem rapsens udvikling i efteråret og behovet for kvælstof om foråret. Jo kraftigere raps, jo lavere kvælstofbehov. Erfaringerne viser også, at svage rapsmarker skal gødes kraftigt i det tidlige forår, hvorimod kvælstofmængden i kraftige marker i det tidlige forår kan reduceres. I svage og normale afgrøder bør kvælstofkvoten benyttes fuldt ud. I meget kraftigt udviklede rapsmarker har forsøgene vist kvælstofbehov i foråret på 0-100 kg kvælstof pr. ha. På Landmand.dk kan man finde kort over udviklingen i sine rapsmarker i efteråret 2023 og få vist et forslag til kvælstofbehov ud fra en ny beregningsmodel fra SEGES
Vegetationsindeks som grundlag for gødskning
På CropManager eller CropSat.dk kan vegetationsindekset NDVI ses for alle marker. Indekset kan bruges til at vurdere, hvor kraftige de enkelte marker er. Kortene kan bruges til at vurdere afgrødens gennemsnitlige vegetationsindeks. Generelt vurderes det, at mange tidligt såede marker har et relativt ens højt indeks, på nær hvor afgrøderne er druknet. Hvis NDVI er højere end ca. 0,70 som gennemsnit for marken, vurderes afgrøden til at være kraftig, og man kan med fordel tildel anvende en lav gødningsmængde i første kvælstoftildeling.

Vegetationsindeks kan også anvendes til at vurdere markens variation.

I forår 2024 er vegetationsindeks i vinterraps anvendt til at beregne kvælstofbehov og forslag til gødningsstrategi på ca. 15.000 vinterrapsmarker. Landmænd kan se egne vinterrapsmarker på landmand.dk.

Vegetationsindeks er et godt værktøj, der i de kommende år vil blive anvendt hyppigt. I takt med at forsøgsdata udbygges forventes vegetationsindeks at blive en naturlig del af strategi for gødskning og vækstregulering i de kommende år.
Har du spørgsmål eller behov for sparring vedr. din gødningsstrategi, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

JENS CHR. LUNDGAARD

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram