+45 96 15 30 00

8. juni 2023

Tørke

I maj-måned blev det kun til 17 mm nedbør i det nord-vestjyske. Klimanormalen for nedbør i maj er lidt over 40 mm. Både på tørkeindeksen og i marken ses det også tydeligt at vi er i en tørkeperiode. Vi har heller ikke udsigt til nedbør foreløbigt. Derfor bør man tage sine forholdsregler og forberede sig på risikoen for at vi kan ende i en situation der ligner tørken i 2018. Efter 2018 blev der udarbejdet en vejledning om korttidstilladelser til markvanding. Korttidstilladelsen giver mulighed for at indvinde mere vand end der normalt er vandingstilladelse til grundet en ekstrem vejrsituation, som den nuværende tørke kan betegnes som. Vejledningen kan findes her.
Med en vejrudsigt med endnu mere tørke og varme (se nederst i artiklen) må al vækstregulering frarådes. Grundet tørkestress vil vækstregulering koste udbytte. Tørken vil i sig selv vækstregulere afgrøden.

Vanding bør prioriteres så alle de vandede arealer kan vandes med 30 mm, mindst hver 6. dag. Marker med det højeste udbyttepotentiale betaler bedst for vanding. For planteavlere har vintersæd højeste prioritet, herefter vårsæd.

På grovfoder ejendomme har kløvergræs høj prioritet hvis det kan vandes tilstrækkeligt til at holde god vækst. Vær også opmærksom på om temperaturen bliver for høj til græsvækst (over 25oC). Hvis vandingskapaciteten ikke er tilstrækkelig, må der hellere tages nogle marker ud af vandingsrotationen end at vande for lidt på alle arealer. Majsen står på nuværende sidst på listen til vanding, men vil få højere prioritet hen over sommeren.

Manglen på nedbør betyder også at det ikke kan tilrådes at udbringe gylle da ammoniakfordampningen vil være meget stor og udnyttelsen af gylle bliver alt for lav. Det samme for så vidt også kunstgødning der heller ikke vil kunne optages grundet tørkestress.
Vejrudsigt: DMI.dk
Har du behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

JENS CHR. LUNDGAARD

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram