+45 96 15 30 00

21. juni 2023

Tørkepakke: Det må du på arealer der har et PLG-tilsagn

Landbrugsstyrelsen har indført generel dispensation til at tilskudsfodre på arealer med tilsagn om pleje af græs- og naturarealer. Vær opmærksom på at få tilladelse hos kommunen, hvis det er et § 3-areal.
På grund af den aktuelle tørke har Landbrugsstyrelsen foreløbigt indført en generel dispensation til at tilskudsfodre på arealer med tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer.

Vær opmærksom på, at du på § 3-beskyttede arealer fortsat skal søge tilladelse hos kommunen, før du tilskudsfodrer, men du behøver ikke at søge om tilladelse til at tilskudsfodre hos Landbrugsstyrelsen.
Skift fra kontrolformen ”fast græsningstryk” til ”synligt afgræsset”
Ved kontrolmetoden ”Fast græsningstryk” er der krav om, at der på arealet minimum findes 0,3 storkreaturer (SK)/ha i hele perioden 1. juni – 31. august. Hvis tørken gør dette svært at overholde, kan du søge dispensation til at ændre den valgte kontrolform, og dermed skifte fra ”fast græsningstryk” til ”synligt afgræsset”. I så fald skal du sikre dig, at hele arealet opfylder betingelserne for dette, herunder at arealet til den 15. september fremstår synligt afgræsset. Ændringen vil ikke have nogen konsekvens for årets tilskud.

Du skal sende en ansøgning om dispensation på plejegræs.dk, men du behøver ikke at afvente svar fra Landbrugsstyrelsen.
Tag dyrene hjem før 31. august på "fast græsningstryk"
Du kan også vælge at bevare kontrolformen ”fast græsningstryk”, men søge om dispensation til at fjerne dyrene fra tilsagnsarealet. Det vil betyde, at dyrene ikke er på arealet i hele perioden fra 1. juni – 31. august. Dispensationen medfører som udgangspunkt, at årets tilskud bortfalder, medmindre Landbrugsstyrelsen vurderer, at den får en ubetydelig virkning i forhold til forpligtelsen. Derfor bør du oplyse det til styrelsen ved at skrive en mail til: Arealtilskud@lbst.dk, hvis du sætter dyrene tilbage på arealet igen. Dispensationen giver dig lov til at bevare dit tilsagn for resten af perioden.

Du skal sende en ansøgning om dispensation på plejegræs.dk. Du behøver ikke at afvente svar fra Landbrugsstyrelsen, før du fjerner dyr fra markerne.
Du kan udvide dit hegn, så dyrene får mere areal at afgræsse på
Du kan udvide dit hegn, uanset om du har ”Fast græsningstryk” eller ”Synligt afgræsset”.

Har du ”Fast græsningstryk” kan du udvide hegnet med et areal, som du selv ejer eller har rådighed over. Det kan fx være skov- eller naturarealer. Hvis du har tilsagn på det nye areal, skal det også være med ”fast græsningstryk”. Vær opmærksom på, at græsningstrykket regnes i forhold til arealet på hele det græsningsegnede areal inden for hegnet, uanset om der er tilsagn på det hele.

Har du ”Synligt afgræsset” kan du udvide hegnet og også samhegne med andre ansøgeres arealer. Der er ingen regler for hegning, når du vælger metoden ”Synligt afgræsset”. Det har ingen konsekvens for udbetaling af årets tilskud.
Hvordan søger du dispensation?
Du søger dispensation fra plejekravet på landbrugsstyrelsens plejegræs-side her.
Hvis du har haft kontrol på dit areal, kan du ikke søge dispensation.
Ovenstående er hentet fra landbrugsstyrelsens hjemmeside
Har du brug for hjælp eller sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

LEO BAJLUM

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram