+45 96 15 30 00

9. august 2023

Udbytter i sortsforsøgene

Nu er alle årets forsøg med vinterbyg høstet og indrapporteret og kan ses i Sortsinfo.
Årets topscorer blev i år NOS Contador med forholdstal 104, skarpt forfulgt af en nummersort SJ209611 og SY Caroo med forholdstal 103.

Ydermere kan ses en mængde andre oplysninger om sorterne bl.a sygdomsmodtagelighed, tendens til lejesæd og fremavlsareal. En interessant ting er kernekvalitet udtrykt ved hektolitervægten. Variationen er stor svingende fra ca. 62 til ca. 70. I den lave ende finder vi sorterne KWS Agilis, Jetoo, Julia og SY Scoop. I den høje ende finder vi sorterne KWS Andris, LG Globetrotter, Bordeaus, KWS Luddis og Valerie.

Det bør bemærkes at alle sorterne med den højeste HL vægt er 2-raddede sorter. Man kan dog ikke konkludere at alle 6-raddede sorter dermed er de sorter med den laveste hl vægt, men de ligger dog i midten eller derunder.
Se resultaterne fra årets sortsforsøg i vinterbyg her: https://www.landbrugsinfo.dk/public/2/0/5/afgroder_hostudbytter_sortinfo

Som det fremgår af linket, er der begyndt at komme resultater fra årets sortsforsøg i raps – alle forsøgene er dog ikke indrapporteret pt

I takt med at forsøgene bliver høstet for de forskellige arter, vil resultaterne kunne ses her – så gå ind og kig engang imellem, hvis du er lige så nysgerrig som vi planteavlsrådgivere.

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSOVERSIGTEN
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram