+45 96 15 30 00

8. marts 2023

Ukrudt i hestebønner

Hestebønne giver god konkurrence mod ukrudt i sæsonen
Hestebønner er en åben afgrøde i begyndelsen af vækstsæsonen, men giver god konkurrence mod ukrudt senere i sæsonen. Under afmodningen åbner afgrøden op igen og giver plads til genvækst af græsukrudt. Ved stor bestand af græsukrudt kan det betyde behov for nedvisning før høst.

Hestebønner skal sås i 7-9 centimeters dybde, hvilket giver mulighed for at meget ukrudt kan nå at spire frem inden afgrøden. Spildraps og hurtigt spirende ukrudt kan derfor nedvisnes med glyphosat, evt. i blanding med jordmidlet Fenix. Erfaringerne siger, at de aktuelle løsninger mod ukrudt i hestebønner har svingende effekter i praksis, og særligt Stomp/Fighter løsningerne bliver ofte udtryk for et kompromis, hvor Stomp-komponenten har langt overvejende jordeffekt og virker bedst ved god jordfugtighed, mens Fighter-komponenten virker bedst under varme vækstbetingelser, som ofte er ledsaget af en lavere jordfugtighed.

Midlernes stærke og svage sider vurderet ud fra effekter opnået i ærter samt firmaernes erfaringer.
Fjordland anbefaler bekæmpelse efter såning - men inden fremspiring med en af nedenstående løsninger:

Se bekæmpelsesforslag i hestebønner her.
1 l. Fenix + 1 l. Roundup Bio ca. kr. 430 pr ha
1,2 l. Novitron ca kr 460 pr. ha.
Et prisbilligt alternativ er 1-1,5 L Roundup Bio pr ha. Løsningen bør kun anvendes hvor ukrudtstrykket er lavt, og successen afhænger i høj grad af timingen. Der bør behandles så sent som muligt inden fremspirring for at sikre at mest muligt ukrudt er fremspirret. Problemet opstår hvis man så misser det optimale tidspunkt pga. ugunstige sprøjteforhold. Så er der kun de mindre effektive Stomp/Fighter løsninger tilbage.

Kvik og andre græsser
Både Agil 100 EC og Focus Ultra er godkendt i hestebønner, så det er muligt at bekæmpe eksempelvis agerræve-hale og italiensk rajgræs. Focus Ultra har erfaringsvis haft god effekt selv mod delvis resistent italiensk rajgræs og agerrævehale. Kvik skal nå op på 4-5 blade, inden der opnås god effekt, hvilket normalt vil være muligt, inden afgrøden dækker kvikken.

Direkte såning
Når hestebønner sås med skiveskær direkte i en nedvisnet stub eller efterafgrøde, vil der normalt kun ske fremspiring af ukrudt i et smalt bånd langs sårillen. Lidt ukrudt tæt på hestebønnerne i rækken får en god konkurrence, så nedvisning med glyphosat vil ofte være en tilstrækkelig ukrudtsbekæmpelse.

Mekanisk bekæmpelse
Med såning i 7-9 cm’s dybde er der normalt tid til to blindstriglinger, før spirerne nærmer sig jordoverfladen – første gang 5 dage efter såning og 2. gang efter yderligere 4-6 dage. Når hestebønnerne er kommet op og er blevet bløde, kan de tåle en kraftig ukrudtsharvning. Vær dog opmærksom på, at planterne ikke må knække. Ukrudtsharvningerne kan fortsætte, indtil afgrøden er 10-12 cm høj.

Hestebønner kan etableres på 25 cm rækkeafstand, så de kan radrenses. Det er vigtigt at indstille såafstanden mellem rækkerne helt præcist, så der kan benyttes brede skær på radrenseren. Et helt jævnt såbed er en forudsætning for, at radrensningen kan gennemføres øverligt i 3-4 cm’s dybde. Forsøg har dog vist lidt lavere udbytte ved såning på 25 cm rækkeafstand sammenlignet med 12 cm.
Billedet viser hestebønne sået med 25 cm afstand og radrenset.

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
Mail: mri@fjordland.dk
Tlf: 9618 5725
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram