+45 96 15 30 00

15. marts 2023

Ukrudt i vårsæd

Bekæmp ukrudtet i vårsæd, når det har 1-2 løvblade, men udsæt sprøjtningen, hvis snerlepileurt, hanekro og andet sent fremspirende ukrudt fortsat er under fremspiring. Et godt tidspunkt er ofte 4 uger efter såning.

Tilfredsstillende effekt er oftest opnået ved at anvende fra kvart til halv dosis, men det vil i nogle marker efterlade lidt for meget ukrudt. Når der er meget ukrudt, er det ofte økonomisk med trekvart til hel dosis. Når du fastlægger den nødvendige dosis, må du vurdere:
hvor godt afgrøden vil vokse til og dermed dens evne til at kunne konkurrere mod ukrudtet
ukrudtsbestandens størrelse og sammensætning
og behovet for at sanere ukrudtsbestanden, f.eks. i sædskifter med frø, roer mv.
Vårhvede er en mere åben afgrøde, hvor det er vigtigt at få udført en effektiv ukrudtsbekæmpelse. Her er også mulighed for en mere målrettet græsukrudtsbekæmpelse med mere effektive græsukrudtsmidler end i vårbyg og havre.

Italiensk rajgræs kan bekæmpes i vårhvede med flere midler, men den godkendte dosis af Hussar Plus i vårbyg ikke er tilstrækkelig til effektiv bekæmpelse. I marker med italiensk rajgræs som ukrudt bør der anvendes 20-25% højere udsædsmængde.

Bekæmpelsesforslag mod ukrudt i vårsæd

Når der vælges midler, skal man påregne at fuglegræs er SU-resistent.
I nedenstående links er givet forslag til bekæmpelse af ukrudtsbestande med forskellige ukrudtsarter

VÅRBYG

LÆS MERE

VÅRHVEDE

LÆS MERE
Fjordland anbefaler:
Vårbyg og vårhvede: 5 g Express + 0,25 Starane XL/Primus XL + 0,04 DFF + spredeklæbe
Havre: 6 g Express Gold + 0,3 Starane XL/Primus XL + spredeklæbe

Disse løsninger giver en bred effekt mod det mest almindelige frøukrudt til en fornuftig pris. Desuden er der flere virkemekanismer i disse blandinger, så resistensdannelse minimeres.

Vær OBS på at storkenæb, jordrøg og gul okseøje kræver andre blandinger end de to anbefalede herover.

Sprøjtetidspunkt mod ukrudt i vårsæd

Der er bedst effekt ved morgensprøjtning, især i en tør periode. Den bedste effekt opnår du ved at bekæmpe ukrudtet inden det har mere end to løvblade. Snerlepileurt, storkenæb, jordrøg og hanekro spirer ofte over en længere periode, og gør det svært at vælge det rigtige sprøjtetidspunkt. Det kan godt betale sig at trække sprøjtetidspunktet, så længe der fortsat spirer nye kimplanter frem, selv om der så skal bruges lidt højere dosis.

På lavbundsjorde sker fremspiringen af ukrudt over så lang periode, at der som regel må planlægges efter at sprøjte to gange med et par ugers mellemrum. Kør første gang inden ukrudtet har mere end to løvblade, så du udnytter at pileurter mv. er mest følsomme, når planterne er små.

Begrænsninger for mange SU-midler (ALS-hæmmere)

En række SU-midler er pålagt den begrænsning, at de kun må bruges én gang pr. vækstsæson. Når et af midlerne er anvendt, så udelukker det brugen af de øvrige. Dette er gældende for Express, Hussar OD, Ally og Harmony (eller kopipræperater heraf). Man kan altså eksempelvis ikke lave en splitsprøjtning, hvor Express er med i begge sprøjtninger.

Primus/Saracen, Saracen Delta, Starane XL, Primus XL, Mustang forte, Zypar, Rexade 440 og Broadway er ikke omfattet af SU-begrænsningen.

Forbehold for næste afgrøde og anvendelse af halm

Mustang forte har på etiketten en række forbehold med hensyn til etablering af følgende afgrøde og anvendelse af halmen. Halm må sælges til opfodring ved anvendelse af op til 0,5 l/ha. Ved højere dosis må halmen opfodres på egen bedrift. Midlet passer ikke ind i sædskifter med roer, kartofler, bælgplanter og specialafgrøder. Anvend heller ikke Mustang forte, hvis du før høst planlægger at så kvælstoffikserende efterafgrøder. Ved anvendelse mod resistente kamiller i disse sædskifter, må anvendelse planlægges, så afstanden til følsomme afgrøder kan overholdes.

Flere anvendelsesområder for halm stiller krav om, at kornet ikke har været behandlet med Mustang Forte eller Tombo f.eks afsætning af dybstrøelse til biogasanlæg.

Sprøjteteknik mod ukrudt i vårsæd

Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i vårsæd stiller på det normale sprøjtetidspunkt ikke særlige krav til sprøjteteknik. Anvend derfor under gode sprøjteforhold en lavdrifts- eller refleksdyse, og skift til den afdriftsreducerende dyse under mindre gunstige forhold, langs vandmiljø og langs andre ’følsomme’ naboer, hvis vindretningen er imod disse.
Har du spørgsmål eller brug for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV 
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handsetleaf linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram