+45 96 15 30 00

31. august 2022

Ukrudt i Vinterbyg

Vinterbyg kan være en god konkurrent til ukrudt
Vinterbyg er med tidlig vækst og stor fylde en god konkurrent til ukrudt. Behovet for opfølgning om foråret er derfor betydeligt mindre end i vinterhvede. På arealer med græsukrudt er det vigtigt at iværksætte en effektiv bekæmpelse om efteråret, da der er ringe muligheder for forårsbekæmpelse af græsukrudt.
Dosis og middelvalg tilpasses ved efterårsbekæmpelsen til arter af græsukrudt og arter af tokimbladet ukrudt som agerstedmoder, kornblomst, tvetand, storkenæb og ærenpris, som er vanskelige at bekæmpe om foråret. Vær opmærksom på at tilpasse doseringen af Boxer til at der kun er få effektive muligheder for at bekæmpe f.eks. rajgræsser om foråret.
I tabellen ses forslag til ukrudtsstrategien i efteråret:
HUSK at Mateno duo og Boxer ikke må blandes i vinterbyg, samt at 0,35 l/ha Mateno Duo er maks. Dosis i vinterbyg.
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram