+45 96 15 30 00

2. marts 2022

Ukrudt om foråret i vinterraps

Der er relativt få løsninger på ukrudtsproblemer i vinterraps om foråret. Er kamille ikke blevet bekæmpet i efteråret med Belkar, er det muligt i foråret med de Clorpyralid holdige produkter: Matrigon 72 SG/Cliophar 600SL, Galera eller Corvetto. Er der sprøjtet med Belkar om efteråret, er der som regel ikke behov for bekæmpelse i foråret. Dog kan der være områder i marken, hvor der er ekstra mange kamille, hvor en opfølgning er nødvendig. Normalt skal der være mere end 0,5-1 kamille pr. kvadratmeter, før det kan betale sig at sprøjte.

Billede 1: Rapsplante på kanten til stadie 50. Kontroller planterne ved sprøjtning med Galera eller Corvetto, da afgrøden skades ved sprøjtning senere end stadie 50.
I nogle år kan det være vanskeligt, at opnå høj nok temperatur til at bruge Matrigon i foråret inden stadie 55. Sprøjt om formiddagen, så planten optager midlet under stigende temperatur. Det kan være en fordel at anvende et af de andre midler, når temperturen er lav.
Det er meget vigtigt at overholde sprøjtefristen på de Clorpyralid holdige produkter. Dette for at der ikke kommer sprøjtemiddel i vores honning.

Billede 2: Rapsplanter på stadie 55. Så snart der er gule blomster i marken er det for sent at kører med Matrigon/Cliophar, da det giver rester af sprøjtemiddel i honning.
Spildkorn og græsser
I efteråret 2021 blev Kerb 400 SC ret tidligt udsolgt, og der vil være arealer med ubehandlet græsukrudt. Hvis spildkorn og/eller græsser ikke er bekæmpet i efteråret eller vinter, kan det være nødvendigt at bekæmpe dette med 0,6-1,2 l/ha Agil eller 1-2 l/ha Focus Ultra + 0,5 l/ha Dash. For begge midler gælder, at såfremt midlet er anvendt i efteråret, kan samme middel ikke anvendes i foråret. Er Agil anvendt efterår, må Focus Ultra anvendes forår og omvendt. Agil og Focus Ultra bekæmper de fleste græsser, men der er ikke mulighed for at bekæmpe enårig rapgræs eller væselhale om foråret. Focus Ultra har højest effekt på rajgræs, mens Agil og Focus Ultra er ligeværdige på agerrævehale. Gode vækst- og temperaturforhold med 10-15 oC er optimalt for virkning af de to midler.
Bekæmpelse af væselhale i foråret er ikke-eksisterende. Derfor må det overvejes, om områder med stor bestand af væselhale bør nedvisnes med glyphosat, så der undgås frøsætning i 2021. Hvis ikke der er anvendt Kerb, kan der omsås med vårsæd, men er der behandlet med Kerb, må der accepteres nedvisnede områder i marken. Bemærk, at marker behandlet med Belkar ikke kan omsås med hestebønner eller ærter.
Blanding med mikronæringsstoffer
Matrigon 72 SG kan ifølge etiketten ikke blandes med mikronæringsstoffer. Erfaringsvis giver blanding ikke problemer med udfældning, så anbefalingen bygger på forsigtighed. Blanding med mikronæringsstoffer må derfor ske på egen regning og risiko. Galera anbefales heller ikke udbragt i blanding med mikronæringsstoffer.
Blanding med olie og skadedyrsmidler
Der har været tilfælde af udfældning ved blanding af Matrigon 72 SG, Avaunt 150 EC og olie. Risikoen bliver mindre ved at anvende et additiv, der har en god emulgeringsevne (f.eks. PG 26N eller Renol), dvs. at olien hurtigt opløses ensartet i sprøjtevæsken. Sørg for god omrøring og undlad at lade sprøjtevæsken stå længere tid uden omrøring. Matrigon kan blandes med alle skadedyrsmidler.

PETER WESTPHAEL

Planterådgiver
Tlf: 9615 3033
Mail: pwe@fjordland.dk
TILBAGE TIL VORES NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram