+45 96 15 30 00

4. maj 2023

Ukrudtsbekæmpelse i majs

Før fremspiring
Inden majsfremspiring kan ukrudt der er fremspiret tidligt eller totter af enårig rapgræs eller efterafgrøder, som er sluppet levende igennem såbedstilberedningen, bekæmpes med 360 g glyphosat/ha. Glyphosat før fremspiring giver kun mening hvis der har været en væsentlig fremspiring af ukrudt.
Hvis der forventes meget ærenpris kan DFF/Legacy anvendes før fremspiring. Se skema sidst i artiklen for dosis.
Efter fremspiring
Efter fremspiring køres første ukrudtssprøjtning når ukrudtet har maksimalt 2 løvblade. Vi skal ramme ukrudtet på de helt tidlige stadier for at få maksimal effekt af vores indsats. Hellere lidt for tidligt end for sent. Normalt vil det være 12-16 dage efter såning, men kan variere meget afhængigt af vejret. Hold derfor et skarpt øje med ukrudtet, så du ikke bliver fanget på det forkerte ben.
Sprøjt 2. gang ca. 7-10 dage efter 1. sprøjtning. Det nye hold ukrudt vil stå med 1-2 løvblade. Igen vil timingen påvirkes af vejret, så hvis det et meget koldt kan der gå længere tid.
Hanesporer og resistens
MaisTer har efterhånden været brugt imod hanesporer i mange år. Derfor er vi nødt til at forvente at der vil opstå eller allerede findes bestande af hanesporer med ALS-resistens, hvor effekten af MaisTer enten er nedsat eller helt forsvundet. Det anbefales derfor at man på arealer med hanesporer forsøger at forbygge resistensudviklingen ved at benytte et mesotrion-middel (f.eks. Tocalis) evt. blandet med Onyx i to behandlinger.

Hanesporer fremspirer over en lang periode helt frem til majsens 9-10 bladstadie. Derfor kan bekæmpelsen af hanespore vanskeliggøres hvis der skal etableres græs-efterafgrøde i marken hvilket betyder at der ikke bliver mulighed for at køre 3. sprøjtning, som erstattes af radrensning ifm. etablering af efterafgrøder.

Fjordland anbefaler:
På listen kan findes flere løsningsmuligheder:
Majs med græsefterafgrøde


Majs uden efterafgrøde

JENS CHRISTIAN LUNDGAARD

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram