+45 96 15 30 00

31. august 2022

Ukrudtsbekæmpelse i tidlig sået vinterhvede - efterår 2022

Såning af vinterhveden går snart i gang, og dermed er det også tid til at tænke på ukrudtsbekæmpelse i tidlig sået hvede. Strategier for hvede sået til almindelig tid følger senere.

Som udgangspunkt må vi forvente at det tidligt såede hvede ikke planlægges i marker med nævneværdige græsukrudtsproblemer, for som vi ved, så fremmer tidlig såning jo græsukrudt.

For at spille på flere aktivstoffer, og dermed forsinke en evt. resistensudvikling, vil en nem løsning til marker uden græsukrudt være løsning B i tabellen, som vi har kendt det i mange år. Alternativt kan vi bruge det nyere middel, Mateno Duo som ud over DFF, også indeholder Fenix - som vi kender fra kartoffeldyrkningen.
Det er muligt at blande Mateno Duo og Boxer, og køre det ud i stadie 10-11, men ved tidlig såning anbefaler vi at dele indsatsen. Der kan forekomme stress i afgrøden ved blanding.
Rajgræs
Vi ser desværre stigende problemer med rajgræs der sniger sig ind i hvedemarkerne, startende i kanter, forager og sammenpløjninger. Skal det bekæmpes, skal der bruges andre doser. Her anbefaler vi at bruge løsning C i tabellen.
Problemgræsser
Har man agerrævehale eller væselhale må vi som tidligere nævnt, på det kraftigste fraråde tidlig såning, og i stedet tænke udsat såtid, sædskifte og vårsæd ind som sanering.

Agerrævehale
Hvis der er agerrævehale at finde i marken, så skal vi skifte endnu et gear opad, for at få en solid bekæmpelse. Her siger de sparsomme forsøg at dosis skal være 0,75 l/ha Mateno Duo + 2 l/ha Boxer i st. 10-11 fulgt op med 0,75 l/ha Atlantis + N eller 0,8 l/ha Adimax + 0,5 l/ha Mero, når græsukrudtet har 2 blade.

Væselhale
Er man så uheldig at have væselhale, og man ikke kan bruge andre håndtag, skal man ud i en to- til tredelt løsning, se løsning C i tabellen.
Jorden skal have sat sig
Der er flere forsøg og afprøvninger der viser at man får en forbedret effekt af især jordmidlerne (DFF, Boxer og Mateno Duo) ved at vente med at udføre sprøjtningerne til jorden har ”sat sig” – typisk 2-3 dage efter såning, eller vente med at udsprøjte jordmidler til der er våd jord (kraftig morgendug eller lige efter en lille regnbyge). Endeligt anbefales rene jordmidler udsprøjtet med store dråber og solide vandmængder på mindst 150 l/ha.

Undgå afdrift.

Det kan ikke siges tit nok: Hvis vi vil gøre os forhåbninger om at kunne bruge Boxer i fremtiden, skal vi undgå afdrift og fordampning af proculfocarb-midler; Boxer osv. Se: SYNGENTA og LANDBRUGSINFO

Retningslinjerne er nu opdateret med anbefalinger til vejret i de efterfølgende dage efter sprøjtningen, som betyder meget for fordampningen af prosulfocarb.

Husk at der efter de nye regler skal noteres reg.nr. i sprøjtejournalen for hvert middel.
Kontakt din planterådgiver, hvis du har brug for sparring...

LARS B. ANDREASEN

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram