+45 96 15 30 00

22. februar 2023

Vårbygsorter til 2023

Vårbygsorter fra Landsforsøgene
I nedenstående oversigt er vist afprøvede vårbygsorter fra Landsforsøgene.

Under fremavlsareal fremgår fremsavlsarealet, derfra kan der dannes et indtryk af sortens forventede størrelse på markedet.
I udbytteforsøgene kan ses sortens forholdstal for udbytte i forhold til målesorten – som i flere år har været en sortsblanding. Der er vist resultater fra Landsforsøgene, gennemsnit over 3 år.

Udover udbytter og fremavlsareal er der fokus på:
Modtagelighed for svampesygdomme. Skalaen går fra -1 til 4, hvor -1 repræsenterer den meget sunde sort i forhold til den enkelte svampesygdom, og 4 angiver at sorten er meget modtagelig for sygdommen. Tjek din sort og se hvor du skal have ekstra fokus. I forsøgene har svampebekæmpelse medført merudbytter fra 2 til 13 hkg/ha. Der er således mange penge at sætte til, hvis du ikke har fokus i marken
Sorternes dyrkningsegenskaber med hensyn til modningstid, strålængde, tendens til lejesæd samt sortens tendens til nedknækning af aks og strå. Samt sortens modtagelighed for angreb af havrenematoder
Med dette fantastiske forsøgsarbejde har du hermed god viden om din valgte vårbyg sort – dets styrker og svagheder - og dermed god viden om, hvor du skal sætte ind for at optimere indtjeningen på din bedrift.

Christen Jakobsen

Planterådgiver
Mail: clj@fjordland.dk
Tlf: 9615 3030
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram