+45 96 15 30 00

6. september 2023

Vækstregulering af vinterraps om efteråret

Undgå strækningsvækst og sikre overvintring af afgrøden

Målet med vækstregulering af vinterraps om efteråret, er at undgå strækningsvækst og dermed sikre overvintring af afgrøden.
Bedste effekt opnås ved tidlig behandling i st. 13-16. Derfor er det vigtigt at kunne forudsige væksten.
Faktorer der taler for en vækstregulering:
Tidlig såning af vinterrapsen, før 20. august. Sorter med kraftig vækst
Lunt efterår
Højt gødningsniveau. Tilført over 40 kg N i handelsgødning eller ammonium N i husdyrgødning
Fjernet halm
Stor eftervirkning af husdyrgødning og uudnyttet kvælstof fra forfrugt
Over 35 planter pr. kvadratmeter
Løsninger til vækstregulering og svampebekæmpelse af raps i efteråret
Alle midler kan blandes med skadedyrsmidler. Ingen midler kan blandes med Belkar.

PETER WESTPHAEL

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSOVERSIGTEN
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram