+45 96 15 30 00

26. april 2023

Vækstregulering af vintersæd – skal strategien ændres

De fleste har fået lavet en sprøjteplan for afgrøderne da der blev lavet markplan i vinterens løb. I forhold til vækstregulering, blev planen lavet ud fra kendte parametre som:
Sort
Såtidspunkt
Udsædsmængde
Tidligere års tildeling af husdyrgødning
Jordbundsforhold
Erfaringer fra bedriften
På dette tidspunkt kendte vi selvfølgelig ikke forholdene her i foråret. Er der så behov for at planen ændres?
Ja i nogle tilfælde vil der være behov for en ændring af planen. Der er generelt mindre behov for vækstregulering end vi tidligere på sæsonen vurderede. Dette bygger på flere faktorer.

Opgørelse af NDVI-værdier viser generelt lidt lavere biomasse end i de 2 foregående år. Dette synes også bekræftet på de markbesøg vi som rådgivere er med på.

At afgrøderne ikke er så kraftige, skyldes dels de klimatisk betingede vækstforhold, men ikke mindst at gødningstildelingen mange steder er blevet forsinket p.g.a. vådt føre. Der mangler stadig en stor del af gylletildeling til vintersæden.
Behov for vækstregulering af egne marker er vurderet i programmet Crop Manager. Her bliver markerne farvelagt i forhold til risiko for lejesæd (Rød, gul, grøn). Hvis man ikke selv har adgang til Crop Manager, kan din rådgiver være behjælpelig med at se risikovurderingen for netop dine marker.

I mange marker vil vækstregulering kunne undlades, eller dosering kan reduceres.

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram