+45 96 15 30 00

16. maj 2023

Vækstregulering og forebyggelse af nedknækning i vårsæd

Kun hvor der forekommer meget frodig vækst anbefales vækstregulering for at forebygge lejesæd. I marker med frøgræs udlæg kan vækstregulering også være aktuel i kraftige marker, hvor der er risiko for at førgræsudlæget hæmmes. I afgrøder, der er stressede af f.eks. tørke bør vækstregulering undlades. Ofte vil udgiften til en indsats for at undgå nedknækning være givet bedre ud.

Der er meget forskel på såtidspunkt og udviklingen i vårsædsmarkerne i vores område i år, men generelt må vi forvente, at behovet for vækstregulering er mindre i år end sidste år.

Der er desværre set gentagne eksempler på, at vækstreguleringen har virket for kraftigt og har skadet vårsæden med et fald i udbytte til følge.

MEST STRÅSTIVE

MIDDEL STRÅSTYRKE

 MINDST STRÅSTYRKE

KWS Irina, Feedway, Lexy
Flair, Firefoxx, RGT Planet, Prospect, Stairway, Avenue,
DLG Barley Mix, Nordic Seed Sortsblanding
Laureate, Focus, Skyway, Wish

Følgende faktorer taler for væksregulering:

De fleste af de nævnte faktorer bør være i spil inden vækstregulering overvejes.

Sidste hovedregel er at vækstregulering kun foretages, hvor afgrøden ikke er stresset af tørke, fugt, varme eller kulde.
Sort med lav stråstyrke
Tidlig såning, høj udsædsmængde, kraftig buskning
Humusjord / lerjord
Meget gylle i årene forud
God forfrugt; kartofler, bælgplanter m.fl.
Til vækstregulering i strækningsfasen stadie 31-33 kan de f.eks. anvendes:
0,25 - 0,3 l/ha Moddus M/ Sonis/ Moddevo/ Trimaxx/ Cuadro NT eller lignende midler.
Prisen for en behandling er fra ca. 65-85 kr./ha. Der kan blandes med de fleste svampemidler.
I kraftige havre- og vårhvedemarker kan ovenstående løsninger ligeledes anvendes i havren dog med en frist ved stadie 32 for behandling.

Forebyggelse af aks- og strånedknækning

Hvor decideret lejesæd efterhånden er sjældent, så ser vi ofte nedknækning af aks og strå frem mod høst. Hvis vejret driller eller arealerne, der skal høstes, er mange, kan det give problemer. Svampesprøjtning nedsætter behovet for at forebygge strå- og aksnedknækning, da svampesprøjtning også har en effekt herpå.

Nogle sorter har større tendens til nedknækning end andre. Sorter med størst tendens til aks- og strånedknækning er:

STØRST TENDENS TIL NEDKNÆKNING


Laureate, Feedway, Focus, Wish, RGT Planet, Ellinor, Stairway, Avenue, DLG Barley Mix, Nordic Seed Sortsblanding
Ønsker man at sprøjte for at forebygges mod aks- og strånedknækning, kan midlerne Cerone og Terpal anvendes, senest når stak lige er synlig (stadie 49). Der er kun i mindre grad tale om en afkortning af strået.

0,15 – (0,2) l/ha Cerone (38-50 kr./ha)
eller 0,3 - 0,45 l/ha Terpal (55-80 kr./ha).

Tidspunktet for behandling passer sammen med svampesprøjtningen i vårbyg og blanding kan fint lade sig gøre. Men husk at stressede planter også kan tage skade af Cerone og Terpal. Temperaturen må ikke komme over 23-24ᵒC

Sprøjteteknik: For at opnå den bedste virkning bør der sprøjtes om morgenen, hvor der er en høj luftfugtighed, og udsigt til højere temperaturer og helst sol i løbet af dagen. Anvend 150-200 l vand pr. ha. Den mindste mængde vand anvendes på de tidligste vækststadier og ved sprøjtning på dugvåde planter. Der kan f.eks. anvendes 025 (lilla) lavdriftdyser/refleksdyser/ kompaktluftinjektionsdyser eller 03 (blå) lavdriftdyser/refleksdyser/kompaktluftinjektionsdyser.
Har du spørgsmål eller brug for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

JAKOB T. NIKOLAJSEN

Planterådgiver og faglig leder
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram