+45 96 15 30 00

7. september 2022

Vækstregulering og svampebekæmpelse i vinterraps om efteråret

Vækstregulering anbefales kun i kraftigt udviklede marker. Der er sjældent behov for svampebekæmpelse om efteråret. Hvis muligt, anvend kun midler, som ikke tæller med i triazolregnskabet, dvs. Caryx (vækstregulering) og Juventus (vækstregulering og svampe). I det følgende behandles vækstregulering og svampebekæmpelse samlet, da de fleste aktuelle midler både har effekt på svampe og virker vækstregulerende.
Vækstregulering
Vækstreguleringen medfører, at vækstpunktet forbliver tættere på jordoverfladen, og dermed er det mindre udsat for frostskade. Evt. vækstregulering er derfor først og fremmest aktuelt i tidligt såede marker og i andre marker med meget kraftig vækst. Foruden tidlig såning kan mildt vejr, god næringsstofforsyning, god etablering og højt plantetal give en kraftig vækst. Forædlerne angiver også, at der er forskelle på sorternes væksthastighed i efteråret.

Følgende sorter er angivet som hurtigvoksende:
Artemis, Crocodile, Dinosaur, DK Expansion, DK Exsteel, DK Placid, Hitaly, LG Scorpion, Manhatten, PT 299, PT 302, PT 303

Der er i de fleste landsforsøg de senere år ikke opnået sikre merudbytter for vækstregulering, hvilket sikkert skyldes relativt milde vintre.Vækstregulering om efteråret skal derfor betragtes som en forsikring mod udvintring.
Caryx, Juventus og Medax Top er godkendt til vækstregulering.
Den anbefalede dosis på 0,4-0,5 l Caryx indeholder kun 0,13-0,17 l Juventus (metconazol).Ved samtidig meget rodhalsråd anbefales dog 0,5 l Juventus. Evt. kan der også anvendes 0,35 liter pr. ha Caryx (indeholder 0,1 l Juventus) + 0,4 liter pr. ha Juventus, men ved at blande bliver den totale dosis af vækstreguleringsmiddel typisk meget høj.
I august 2022 er Medax Top blevet godkendt til vækstregulering i vinterraps, både efterår og forår. Det vurderes dog at Caryx har bedre vækstregulerende effekt og derfor anbefales Medax Top ikke.
Middelvalg ved vækstregulering og svampebekæmpelse
Gamle beholdninger af Orius, Folicur Xpert og Prosaro der er købt inden 1. maj 2022 må anvendes dette efterår i vinterraps. De tilsvarende nye midler må ikke anvendes i efteråret i vinterraps.
For at forenkle beregningen af triazolregnskabet til foråret, anbefales det så vidt muligt kun at anvende midler, som ikke tæller med i triazolregnskabet, dvs. Caryx (vækstregulering) og Juventus (vækstregulering og svampe).

Tabel: Godkendte midler til brug om efteråret i vinterraps
*Bedst effekt af vækstregulering ved tidlig anvendelse. Lys bladplet anbefales først bekæmpet
om foråret under danske forhold. 1) Må kun benyttes og opbevares til 31. december 2022. 
Omfattet af triazolregler.

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
Mail: mri@fjordland.dk
Tlf: 9618 5725
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram