+45 96 15 30 00

6. december 2023

Valg af frøblandinger til græsmarker

Vigtigt for at få højt ydende/god kvalitet og holdbarhed på græsmarker
Hvert år gennemføres omfattende afprøvninger af sorter af græsmarksplanter i Danmark, for at finde de sorter der kommer i handlen med størst udbyttepotentiale, foderværdi og persistens.

De anbefalede frøblandinger er udarbejdet af Det Permanente Frøblandingsudvalg. Udvalget har som formål, at der udbydes egnede blandinger af græs samt græs og græsmarksbælgplanter til dyrkning og udnyttelse på arealer med forskellige dyrkningsforhold og anvendelse.

Ved køb af en anbefalet frøblanding, er du garanteret den samme procentvise sammensætning af arter og typer, uanset leverandør. I de anbefalede frøblandinger indgår kun sorter, der er afprøvet i den danske sortsafprøvning indenfor de seneste 10 år.
Eksempler på anbefalede blandinger:

BLANDING 22/Ø22

Velegnet til alle afgræsningssystemer. Det store indhold af sildig alm. rajgræs gør, at vækstprofilen gennem sommeren er mere jævn og giver mindre tendens til stængeldannelse. Ca. 2/3 af rajgræsset er tetraploid, hvilket giver gode muligheder for udvikling af kløver. Blandingen kan dyrkes på alm. god agerjord i god dræningstilstand.

NU KONVENTIONEL FRØBLANDING 34 
KAN KØBES I 2024

Det er en blanding 35, men tilføjet 9% rødkløver
Er sammensat af primært middeltidlige typer af alm. rajgræs, hvidkløver og rødkløver for at opnå en højere kløverandel, tørketolernce og udbytte af især råprotein på arealer hvor vandforsyningen ikke er helt optimal.

BLANDING 45/Ø45

Er middeltidlige slætblandinger med en stor andel af rajsvingel af rajgræstypen, diploid middeltidlig alm. rajgræs samt hvid- og rødkløver. Det store indhold af rajsvingel giver en tidlig forårsvækst og et stort udbytte i første slæt, hvilket kan være væsentlig på uvandet jord. Blandingerne har begrænset bunddække pga. rajsvinglens oprette vækst. Blandingerne kan anvendes på alle jordtyper. Varigheden er 1-3 år. 

Sammensætningen af 45 og Ø45 er ikke identiske, ved spørgsmål kontakt din planterådgiver.

SPECIALBLANDING TIL HESTE OG FÅR

Tre specialblandinger

Til heste indeholder Timote, Engrapgræs og sildig Alm. rajgræs, som Heste elsker.

BIODIVERSITET I GRÆSMARKEN
PRIMÆRT VED AFGRÆSNING

Der er stigende interesse for at dyrke græs sammen med forskellige bælgplanter og urter med forskellige rodsystemer. Det øger biodiversitet på marken, fodringsmæssigt bidrager urter med en alsidig ration.
Frøfirmaerne har udviklet og har god erfaring med iblanding Lancet vejbred, Cikorie og Kommen
Har du spørgsmål eller vil du vide mere, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

OLE KRUSE

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
databaseprintercartphone-handsetleafbuglayers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram