+45 96 15 30 00

23. juni 2022

Vanding i slutningen af juni

Der ser ud til, at vi kommer ind i en periode med tørt vejr, så nogle marker kan have behov for noget supplerende markvanding.
Den seneste tids nedbør er kommet noget uens, så hvis du er i tvivl om vandingsbehovet, må du ud at grave huller. Husk at nogle steder vil overjorden ikke være udtørret, men længere nede er jorden nogle steder stadig tør.

Vedhæftet tabel med vandingsprognose er fremskrevet til d. 24. juni.

På let sandjord
Kløvergræsset har ikke behov, hvis du har vandet 3 gange med 30 millimeter.
Både vinterbyg og vinterraps har i mange marker stadig behov for vanding, hvis du ikke allerede har vandet med over 100 mm.
Kartofler, vinterrug og almindelig rajgræs har behov for 3. vanding.
Hestebønnerne får snart behov for 2. vanding.
Majsen har ikke behov for vanding endnu.

På god sandjord
I kløvergræsset kommer behovet for 3. vanding snart.
Vinterraps, vinterhvede, vinterrug og kartofler har behov for 3. vanding.
Vårbyg, havre, hestebønner og alm. rajgræs har snart behov for 2. vanding.

På JB 5 og 6.
Kløvergræsset får snart behov for 2. vanding.
Hestebønner og ærter har snart brug for første vanding. Det samme gælder for vårkorn.
Kontakt din planterådgiver, hvis du har brug for sparring...

INGVARD KRISTENSEN

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram