+45 96 15 30 00

20. april 2022

Vanding

Vandingssæsonen nærmer sig...
Desværre nærmer vandingssæsonen sig allerede. Selv om el-priserne er høje, er vanding om natten som regel rentabel, på grund af de lavere el-priser om natten, og den lavere fordampning. Ud fra gennemsnitsomkostninger til oppumpning af vand, samt gennemsnitlige elpriser kan der forventes en pris direkte til strøm på ca. 8 kr. pr. mm. ved vanding primært om natten. Vores vurdering er at mange kan have fordel af en time til time afregning, hvis ikke man har låst elprisen fast. Der opfordres derfor klart til at undersøge, hvorledes man bliver afregnet.

I nedenstående figur ses en vandingsprognose for sandjord fremskrevet til den. 23. april. Her kan du se den sorte plet (rombe). Når den nærmer sig det gule område er der vandingsbehov, og når den sorte rombe kommer hen i det røde område, har afgrøden allerede taget skade, og udbyttet nedsat. Det ses at der i vinterbyg på sandjord vil være et vandingsbehov d. 23. april.
Som regel er det de første vandinger, efter konstateret behov, der giver det største merudbytte.

For at få de laveste el-priser og den billigste vanding, gælder det altså om at gå i gang tidligt, og så vidt muligt vande om natten, hvor el-prisen er lavest.

INGVARD KRISTENSEN

Planterådgiver
Mail: ihk@fjordland.dk
Tlf: 9663 0551
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram