+45 96 15 30 00

17. marts 2022

Vil du undgå lejesæd og høstbesvær?

Vækstregulering kan være en mulighed
Vækstregulering af vintersæd kan i nogle tilfælde være en rigtig god ide, da lejesæd og høstbesvær som følge deraf, kan koste rigtig dyrt. Har man på sin jord erfaring for lejesæd, og er der en række risikoforhold der gør sig gældende, bør man gøre sig nogle tanker om vækstregulering som en mulighed. I dette tilfælde bliver der kigget nærmere på Hvede, Rug, Vinterbyg og Tritricale.

Væksten i vintersæden er så småt kommet i gang rundt omkring, og inden længe skal man til at overveje om ens vintersæd, eller dele af det, skal vækstreguleres. Her er en række af de vigtigste forhold der kan gøre vækstreguleringen aktuel, som man skal have med i sine overvejelser.
1. Sortens Stråstyrke
Stråstyrken af ens sort er en af de ting man skal være særligt opmærksom på. Herunder er en oversigt over de forskellige sorters stråstyrker.
2. Tidlig såning og høj udsædsmængde
Da en del vintersæd er sået tideligt, efter som at det kan tælle med som efterafgrøder, skal man også være særligt opmærksom på dette. Tidligt sået vintersæd øger også risikoen for lejesæd, da det ofte kan blive til en relativt kraftig afgrøde. Er der ovenikøbet anvendt en høj udsædsmængde ift. Sådatoen, øger dette risikoen yderligere.
3. Mild vinter
En anden ting der skal tages højde for, er den milde vinter der har været i år. Afgrøderne er kommet fint igennem langt de fleste steder, og der står mange kraftige marker rundt omkring, der ikke er blevet ’’trimmet’’ af frost og kulde.
4. Stor første tildeling af N
Planlægger man en stor første tildeling af N, skal man også være opmærksom i løbet af foråret, da det typisk vil give meget vegetativ vækst, hvilket også kan resultere i lejesæd.Hvornår og hvordan?
Vælger man at vækstregulere, anbefales det, afhængigt af produktet, at køre mellem stadie 31 – 37, altså i strækningsfasen. Det er værd at nævne, at jo tidligere i strækningsfasen man kommer afsted, jo bedre vækstregulerende effekt opnår man. Der skal dog minimum være en gennemsnitlig døgntemperatur på 8 grader, (12 grader for Cerone og Terpal), eller derover. Generelt skal der være god vækst i afgrøden, og/eller udsigt til en periode med god vækst. Ellers opnås en ringere effekt.
Det anbefales at behandle i morgentimerne, hvor der er god luftfugtighed, og med udsigt til en dag med meget solskin, så der er godt gang i væksten. Der anvendes 150 – 200 liter vand pr. ha. Til behandlingen, og det anbefales at tilsætte sprede klæbemiddel til blandingen, da det øger optaget i planten.
I mange tilfælde kan vækstreguleringen kombineres med en ukrudts- eller svampesprøjtning. Se de forskellige vækstreguleringsmidlers blandbarhed med andre midler på https://middeldatabasen.dk
Er du i tvivl om noget, eller ønsker yderligere vejledning inden for vækstregulering er du velkommen til at kontakte os.

HANS KUDAHL

Praktikant i planteavl
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram