+45 96 15 30 00

30. juni 2022

Vintersæd efter brak

Med udsigt til generelt krav om brak (uproduktive arealer) fra næste år, er det nok ikke aktuelt mange steder at omlægge brak til korn eller andre afgrøder. Dog skal man være opmærksom på at brak som bruges til opfyldelse af pligtige efterafgrøder og målrettede frivillige efterafgrøder bliver ”fanget” som permanent græs efter 5 år.
Du kan omlægge dine braklagte arealer.
Uanset braktype har du mulighed at omlægge dine brakarealer til vinterafgrøder inden for ansøgningsåret. I den forbindelse må du gerne nedvisne plantedækket fra 1. juli, og foretage jordbehandling fra 1. august. Omlægningen af dit brakareal erstatter samtidigt aktivitetskravet på brakarealer, så du ikke behøver at slå det. Hvis du vil dyrke en vårafgrøde på dit brakareal det følgende år, gælder der særlige frister for, hvornår du må jordbehandle.

Ved omlægning af en gammel brakmark til vintersæd eller vinterraps, vil det i de fleste tilfælde være formålstjenligt at nedvisne denne, 2-3 uger før jordbehandling påbegyndes. Dvs. at før etablering af vinterraps, bør marken nedvisnes i første halvdel af juli. Ved etablering af vintersæd kan nedvisning vente til første halvdel af august.

2-3 uger efter nedvisning foretages pløjning og forberedelse af såbed til den nye afgrøde.
Kontakt din planterådgiver, hvis du har brug for sparring

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram