+45 96 15 30 00

7. september 2022

Ukrudt i vinterraps

Enkelte har sprøjtet raps med Centium/Reactor/Kalif lige efter såning. De fleste har dog satset på en 3-delt sprøjtning mod ukrudt med:
Agil mod spildkorn
Kerb mod græsukrudt
Belkar mod frøukrudt
Hvor der ikke er Kerb til rådighed, er strategien oftest som følger:
Agil mod spildkorn
Fokus Ultra mod flere spildkorn og græsser
Belkar mod frøukrudt
Denne artikel omhandler først og fremmest brug af Belkar.

De mest betydende ukrudtsarter i vinterraps er burresnerre, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, storkenæb og valmue samt spildkorn og græsser som italiensk rajgræs, agerrævehale og væselhale. 

Tabel 1 viser effekten mod tokimbladet ukrudt og enårig rapgræs.
Tabel 1. Oversigt over midlernes effekt mod tokimbladet ukrudt.
(-) Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst
(*) Under 50% effekt
(**) 50-70% effekt
(***) 71-85% effekt
(****) 86-95% effekt
(*****) Over 95% effekt
Spildkorn og græsser
Hvor afgrøden er trængt, især ved pløjefri dyrkning/grubbesåning, bør spildkorn og græsser bekæmpes allerede i september, når spildkorn/græsser har 2-3 blade. Under tørre forhold bør man dog ikke sprøjte for tidligt, da spildkornet ofte vil spire frem over en længere periode.

Dette emne er behandlet i en tidligere artikel i Fjordland mark 
Belkar
Belkar har god effekt på kamille, burresnerre, valmue, storkenæb, burresnerre, tvetand og hejrenæb. Belkar kvitterer effektmæssigt positivt for gode vækstbetingelser på sprøjtetidspunktet.

Belkar kan anvendes i en split sprøjtning med 2 x 0,25 l /ha eller en enkelt sprøjtning med op til 0,5 l pr ha. Ved anvendelse af Belkar i én sprøjtning skal hovedparten af rapsplanterne have udviklet 6 løvblade. Mange har gode erfaringer med sprøjtning èn gang med 0,4 l/ha når raps har 6 blade.

Det anbefales ikke at blande Belkar med andet end et skadedyrsmiddel.

Belkar kan give deformiteter hos rapsplanterne, når det bliver anvendt i høj dosis i forhold til rapsens udvikling. Det sker, når fremspiringen i tør jord sker over længere tid og i overlap. De skadede planter danner deformiteter, som hæmmer en normal strækning af hovedskuddet ved at bladfæstet omslutter vækstpunktet eller giver unormale stængeldannelse. I langt de fleste marker har deformiteterne været begrænset til få procent af planterne og tillægges ikke nogen udbyttemæssig betydning.
Kerb - hvis du er så heldig…..
I godkendelsen af Kerb 400 SC i vinterraps fra 2018 er tidsintervallet for anvendelse indsnævret til november-december. Optagelsen af midlet sker alene gennem rødderne. Kerb skal anvendes så tidligt i november som forholdene tillader, idet der er bedst effekt, inden ukrudtet har udviklet et stort rodsystem.

Kerb 400 SC anbefales mod agerrævehale, rajgræs, hejrearter, væselhale, vindaks og store bestande af enårig rapgræs. Mod væselhale i stor mængde er Kerb ikke fuldt effektiv. I praksis ses, at væselhale visner ned, men skyder igen i løbet af foråret og sætter en del frøstængler.

Landsforsøg i 2022 viser, at i marker med meget ital. rajgræs opnås fuld effekt ved kombination mellem Focus Ultra i september og anvendelse af Kerb i november. I marker med resistente bestande af ital. rajgræs eller meget store bestande skal der opnås næsten 100 pct. effekt for at undgå frøkast.

Efterfølgende afgrøde og omsåning
Forholdsregler ved etablering af efterfølgende afgrøde og ved omsåning fremgår af tabel 2.
Tabel 2. Forholdsregler for efterfølgende afgrøde og ved omsåning

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
Mail: mri@fjordland.dk
Tlf: 9618 5725
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram